به ما بپیوندید
سعادت آباد، میدان سرو،۱۸ متری مطهری
۱۶ متری دوم، گلستان یکم، پلاک ۲
02122142604و02122091719
info@arianclinic.com
شنبه - پنج شنبه 10 الی 20
جمعه ها تعطیل
طبق توصیه هایی که در کاردرمانی ارائه می شود،برای دانش آموزانی که به طور فعالی ازتجربیات حسی شخصی خودداری می کنند،
فعالیت های مربوط به ادراک بینایی،به کودک کمک می کنند که اطلاعاتی را که چشم به مغزمی فرستد راحس بکند.
در کاردرمانی توصیه می شود که برای دانش آموزانی که حساسیت بیشتری نسبت به تجربیات حسی خود در مدرسه دارند،
والدین ، مهم ترین اعضای تیم درمانی کودکشان هستند که با گفتاردرمانگر و کودکشان ، همکاری می کنند 
چه دربازی کردن وشرکت درفعالیت های ورزشی و چه درانجام تکالیف مدرسه،مهارت های هماهنگی برای کودک شما خیلی اهمیت دارد.
کودکان در سه ساگی نسبت به دو سالگی خود, خودخواهی کمتری دارند و وابستگی کمتری به والدین نشان می دهند.

تماس با ما

Captcha
  پیام ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.