کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا، درنوشتن اختلالات ویژه ایی دارند

کاردرمانی اوتیسم

1397/09/12 / 03:44 ب.ظ

کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا، درنوشتن اختلالات ویژه ایی دارند. این مطالعه جدید نشان می دهد که کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالاکه در مدارس عادی وارد شده اند، برایشان انجام کارهای نوشتن دشوار است. این می تواند کسب علم ، در دسترس بودن اجتماعی و اعتماد به نفس را در آنها کاهش دهد. عملکرد دست خط کودکان مبتلا به اوتیسم با عملکرد دست خط و نحوه نوشتن کودکان بدون اوتیسم متفاوت است .بر این اساس، سیستم آموزش و پرورش باید انواع و فرمت های وظایفی را که به این کودکان داده می شود در زمانی که آنها در مدارس منظم ادغام شده اند، را در نظر بگیرند.

 فرآیند دست خط در میان کودکان مبتلا به اوتیسم بسیارمنحصر به فرد است، اما در حالیکه سیستم آموزش و پرورش مهارت های خواندن را مورد عنایت قرار میدهد، به مهارت های دست خط تقریبا هیچ توجهی نمی کند.

پروفسور سارا روزنبلوم، نویسنده این مطالعه می گوید: وظایف نوشتن نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی دارند: فعالیت های مربوط به نوشتن 30-60 درصد از فعالیت روزانه در مدارس را تشکیل می دهند. با وجود این، سیستم آموزشی تأکید بسیار زیادی بر خواندن دارد، در حالیکه توسعه مهارت، نظارت و کمک در عملکرد دست خط بسیار کمتر است. همچنین عدم آموزش معلمان در این مساله مهم هم وجود دارد.از جمله مشکلاتی که در نحوه نوشتن اینگونه کودکان مشاهده میکنیم ،میتوانیم به درشت نویسی بدون علت اشاره بکنیم-همچنین کند نوشتن ودست خط های بدون انحنا نیز به این ها اضافه میشوند.در موارد دیگر،عدم تبعیت نوشتن کودک از خواندن هم در او دیده میشود. یعنی کودک آنچه را میتواند بخواند، به خوبی نمیتواند بنویسد . مهم است که مراقب باشیم که آنها را در انجام تکالیف مربوط به نوشتن و دست خط نادیده نگیریم. آنها باید زمان کافی را بگذارند، و از وقت تلف کردن زیاد هم باید بپرهیزیم زیرا فشارزیادی ،باعث ایجاد استرس شناختی(کلیشه) می شود و ممکن است محتوای دست خط آنها را مختل کند.

 با توجه به نقش مرکزی نوشتن در طول پروسه تحصیلی، از جمله در مطالعات آکادمیک، بهبود مهارت های دست خط با کمک یک کاردرمانگرماهر در این مورد، می تواند توانایی های علمی و عملکردی کودک اوتیسم را بهبود بخشد و به پیشرفت در دستاوردها و اعتماد به نفس کودکان اوتیسم با عملکرد بالا در مدارس عادی کمک کند.