کاردرمانی ادارکی - حرکتی

در این بخش تلاش بر این است که اصول اولیه و مبتنی بر شواهد رویکرد ادراکی حرکتی در رشته کاردرمانی  برای نیل به اهداف تیم درمانی اجرا شود.
آنچه مسلم است آن است که انتخاب دقیق نوع تمرینات کاردرمانی و اولویت آنها بر عهده مستقیم سرپرست علمی کلینیک جناب آقای نعیمی خواهد بود.
یادگیری اداراکی  حرکتی  در کاردرمانی در سه مرحله اتفاق می افتد.

1.ورود حس های بویایی ،لمسی،شنوایی ،بینایی و چشایی که حواس اصلی به حساب می آیند.

2.پردازش هرکدام از حواس ذکر شده به صورت جداگانه و به صورت یکپارچه.

3.ادراک

پس از  این مرحله نیز تصمیم سازی در مقابله با فرآیند هیجان قرار گرفته و در تعامل باهم حرکت را سبب میشوند.البته در مورد این رویکرد نظرات ونتایج گوناگونی تا به حال گزارش شده اند اما همه در این سه مرحله مشترکند.
  

به نظر میرسد آنچه خانواده های محترم از رویکرد اداراکی حرکتی در کاردرمانی می دانند همان بالارفتن کودک ازچند مانع ,شمردن در حین راه رفتن،نامیدن چند کارت رنگی در حالت ایستاده در ارتفاع و غیره باشد.در صورتی که تمریناتی که بر اساس این رویکرد می تواند تجویز شود با توجه به نوع اختلال کودک،سن،جنس،وزن و حتی گرایش درونی کودک می تواند فراتر از اینها باشد.در واقع رویکرد ادراکی حرکتی رویکردی است که شامل یکپارچگی حواس فوق الذکر در مواجه با انواع  اختلالات حرکتی،اختلالات رشدی،اختلالات ذهنی و شناختی پیش رو است.

در این قسمت کاردرمانگر بر اساس توضیحات و دستورات مسئول فنی / ارزیاب کلینیک از تعامل یکی از حواس پنج گانه  با حرکت استفاده کرده و سعی میکند کودک را در روند فعال ادراک و سپس بالاتر از آن شناخت بیاندازد.به طور حتم موفقیت کاردرمانگر در این مرحله می تواند پایه گذار شناخت مناسب تر کودک از خود و محیط اطراف  خود باشد که در نهایت منجر به بروز رفتارهای مطلوب وی در  برخورد با موانع  محیطی و چالش های درونی می شود.
رویکرد ادراکی حرکتی درکاردرمانی بسیار مورد اقبال کاردرمانگران واقع شده و به همین سبب مرکز کاردرمانی آریان با استفاده از تجربه زیاد کاردرمانگران خودش و با در نظر گرفتن ارزیابی دقیق کاردرمانی از این رویکرد در روند درمان استفاده میکند.


برای مشاهده ی ویدئو های مربوط به این بخش بر روی لینک های زیر کلیک کنید:http://www.aparat.com/v/yaljX

http://www.aparat.com/v/Oaxpf

http://www.aparat.com/v/pT8mL