ارزیابی و تست‌‌های عملکردی کاردرمانی

استفاده  از آزمون  های استاندارد و معتبر در کلینیک توانبخشی عصبی آریان


آزمونهای استاندارد کدام ها هستند و چرا برای کاردرمانی اهمیت دارند؟آزمونی که استاندارد است دارای یک روند واحد برای ارزیابی است که این روند واحد هم در نمره گذاری و هم در اجرا رعایت شده است(Anastasi&Urbina,1997).این بدان معنی است که اجرا کننده تست باید در هرزمان که میخواهد دوباره تست را اجرا کند از همان روش و راهنمایی و حتی مواد تست که در اولین بار از آن استفاده کرده است ،این بار هم استفاده کند و این روند هیچ گاه تغییر نمی کند.همچنین آزمونگر باید از معیار هایی که به طور اختصاصی در دستنامه تست آورده شده است استفاده نماید.بسیاری از آزمون های استاندارد به صورت رایج در عموم جامعه استفاده میشوند.بسیاری از کودکان  مدرسه ای برای مشخص شدن میزان توانایی آنها در فراگیری علوم از طریق همین آزمون های استاندارد مورد سنجش قرار میگیرند.آزمون های  هوش،آزمون های میزان علاقه  مندی و رضایت مندی از دیگر ارزیابی های استانداردی هستند که  مورد استفاده عوام قرار میگیرند.
اما کاردرمانگران حیطه کودکان ،به دلایل ذیل از آزمون های استاندارد بهره میبرند:

1.برای کمک به شناسایی اینکه ایا کودک واجد شرایط ورود به سیستم درمان هست یا خیر؟
2.برای رصد کردن میزان پیشرفت کودک در حین انجام جلسات درمانی
3.برای تصمیم گیری به  منظور انتخاب بهترین ، مناسب ترین  و موثرترین روش مداخله برای کودک .

آزمون های استاندارد عملکرد کودک  را در حیطه های خاصی می سنجد که به این عملکرد ها نمره استاندارد نیز میگویند.این نمره استاندارد توسط دیگر کاردرمانگران  و متخصصین حوزه توانبخشی کودک نیز قابل تفسیر هستند ومورد استفاده مشترک همه آنها قرار خواهد گرفت.در اواخر قرن نوزدهم ،Galton & Cattel  از ارزیابی هایی برای سنجش روانی-جسمی هوش به  منظور سنجش عملکرد انسان استفاده نمودند.اولین  استفاده بزرگ بشر از آزمون های سنجش روانی در سال 1904 صورت گرفت که در طی دستور وزارت آموزش فرانسه برای تشکیل کمیته ای  با هدف تدوین آزمون برای سنجش ناتوانایی های افراد عقب مانده ذهنی بوده است.Binet &Simon  این امر را عملی کردند.Termon & Merrill  بسیاری از جزییات تست  Binet را در آزمون هوش استانفورد بینه وارد کردند که هم اکنون در اختیار ما قرار دارد.آزمون های هوش از  آن زمان تا به  حال پیشرفت های زیادی  داشته اند و می توانند زمینه های مهارت های حرکتی ظریف،مهارت های حرکتی درشت ،مهارت های زبانی و ارتباطی ،آمادگی مدرسه،ورود به مدرسه،مهارت های دیداری-حرکتی،مهارت های اجتماعی،و دیگر زمینه های رفتاری را مورد سنجش قرار میدهند.

از طرف دیگر تست های استاندارد دیگری هم در زمینه های خاص برای کودکان با نیاز های ویژه طراحی شدند تا بتوانند مداخلات و نیاز های آنها را شناسایی کنند و نمرات استاندارد آنها را برای تشکیل یک طرح کلی برای برنامه ریزی های کلان مورد استفاده قرار دهند.

استفاده از آزمون در رشته کاردرمانی به عهده کاردرمانگرانی است که واقعا بر گرفتن آزمون،نمره دهی و تفسیر نتایج آن برای همکاران و دیگر متخصصان حوزه رشد و رفتار کودکان ،تسلط کافی داشته باشد.ضمنا اینکه آزمونگر بداند که کدام آزمون برای کدام اختلال و برای کدام کودک و با چه شرایطی مناسب است نیز از دیگر شرایط آزمونگر در رشته کاردرمانی می باشد.

اهداف استفاده از آزمون های استاندارد در مرکز کاردرمانی آریان:

آزمون های استاندارد برای غربالگری استفاده می شوند:

غربالگری میتواند حجم زیادی از مراجعین را مورد ارزیابی قرار دهد که این امر سریع،موجز و قابل استناد نیز خواهد بود.در این شیوه از ارزیابی های استاندارد در مرکز کاردرمانی آریان،کودکانی که در بعضی زیر زمینه های رشدی دچار تاخیر رشدی هستند یا به هردلیلی و با استناد به نتایج تست مشکوک تلقی می شوند برای ارزیابی های دقیق تر و معاینات بالینی آماده خواهند شد .از ابزار های غربالگری استاندارد که در کاردرمانی بدان رجوع میشود و در کلینیک توانبخشی عصبی آریان نیز از آن استفاده میشود،ارزیابی آمادگی پیش دبستانی میلر یا Miller Assessment For Preschoolers (MAP) می باشد که در سال 1988 توسط خود میلر آماده شده است.

 

1. Miller Assessment for Preschoolers (MAP), (Miller, 1988)
2. The Revised Denver Developmental Screening Test (Denver2), (Frankenburg &Dodds et al., 1990)
3. First STEP (Screening Test for Evaluating Preschoolers) (Miller, 1990).
4. Developmental Indicator for Assessment of Learning (Revised).

 به طور کلی کاردرمان گرارزیابی استانداردرا به سه هدف انجام میدهد:

1.برای کمک به  تشخیص پزشکی و سطح توانایی و آموزش کودک.
2.برای ثبت رشد کودک و وضعیت عملکردی کودک
3.برای کمک به برنامه ریزی یک برنامه مداخله ای.
  

ابزار غربالگری حدود سنی زمینه های ارزیابی
آزمون غربالگری رشدی دنور 1 ماهگی تا 6 سالگی شخصی-اجتماعی،حرکات ظریف،زبان،حرکات درشت،
نشانه های رشدی ارزیابی یادگیری 2.5 سالگی تا 6 سالگی حرکت،زبان،مفاهیم
آزمون غربالگری برای ارزیابی پیش دبستانی ها 2 سال و 9 ماهگی تا 6 سال و 2 ماهگی شناخت،ارتباط،عملکرد های جسمانی،اجتماعی،هیجانی و مهارت های سازگاری
ارزیابی میلر برای پیش دبستانی 2 سال و 7 ماهگی تا 5 سال و 8 ماهگی هماهنگی ها،کلام،مهارت های غیر کلامی،تکالیف پیچیده
 
ترجمه و تالیف:

مجید نعیمی
کارشناس ارشد کاردرمانی