آخرین ویدئوها

کاردرمانی کودکان بیش فعال در کلینیک کاردرمانی غرب تهران

بیشتر بدانید

استفاده درست از انرژی کودک در کاردرمانی کودکان بیش فعال یا کم توجه

بیشتر بدانید

انیمیشن مداخلات کاردرمانی کودکان مبتلا به بیش فعالی یا اوتیسم

بیشتر بدانید

نحوه تشخیص علائم اختلالات بیش فعالی یا کم توجهی در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید

مصاحبه کاردرمانی با یک کودک مبتلا به ADHD و یک کودک معمولی

بیشتر بدانید

کاردرمانی توضیح میدهد ADHD چیست و چه تفاوتی با ADD دارد؟

بیشتر بدانید

تشخیص نشانه های بیش فعالی در کاردرمانی

بیشتر بدانید

علايم اختلال بیش فعالی درکودکان و کاردرمانی

بیشتر بدانید
ویدئو ها