آخرین ویدئوها

استفاده کاردرمانی از شتاب سنج برای تشخیص نقص فعالیت حرکتی کودکان

بیشتر بدانید

یک روش کاردرمانی عصبی عملکردی برای کودکان مبتلا به فلج مغزی

بیشتر بدانید

فعالیت های کنترل سر: تمریناتی برای کودک مبتلا به فلج مغزی

بیشتر بدانید

تاثیر کاردرمانی بر کودکان فلج مغزی

بیشتر بدانید

تشخیص فلج مغزی در یک کودک

بیشتر بدانید
ویدئو ها