ذهن و بدن ما به منظور برآورده ساختن نیازهای دنیای پیرامون مان بطور بسیار شگفت آوری در هم تنیده شده اند. احساسات، افکار و اعمالی که ما تجربه می نماییم که بر اساس عملکردهای مغز ما بوقوع می پیوندند. یکپارچگی حسی عبارت از یک فرایند عصبی در خصوص سازماندهی اطلاعاتی است که ما از حس های دور و نزدیک کسب می کنیم.
 
در اختلال یکپارچگی حسی اطلاعات حسی با دقت وبه طور کافی پردازش نمی شود.این به نوبه خود بر کارایی عملکرد مغز تاثیر می گذارد چرا که عملکرد مناسب مغز به یکپارچگی خوب حواس بستگی دارد. کودکی با اختلال یکپارچگی حسی ، بدون شک مجموعه ای از مشکلات راباخود به همراه خواهد داشت . اما قابل ذکر است که تعدادی از این مشکلات می تواند ناشی از عدم عزت نفس کافی ، فقر آموزشی و ضعف در ارتباط با دیگران و ضعف در خودباوری هم باشد
 
مداخله درمانی یکپارچگی حسی شکل منحصر بفردی از درمانهای حسی حرکتی در تعاملش با استفاده محیط خاص شده و برانگیختن پاسخ تطابق یافته است. با این تعریف این درمان استفاده از فعالیت هایی که برای کودک معنی دار ، فراهم کننده ی درونداد حسی ،دعوت کننده برنامه ریزی و تولید کننده پاسخ تطابق یافته است
 
برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در مورد درمان یکپارچگی حسی کودکان می توانید با کلینیک کاردرمانی آریان با شماره های 22091719-021  و  22142601-021 تماس حاصل کنید. 
 

3. تکنیک های حسی خاص و تغییرات محیطی برای کودکان و جوانان با مشکلات یکپارچگی حسی

4. دیدگاه علم یکپارچگی حسی نسبت به کودکان و جوانان

5. تغییرات پتانسیل تحریک شده در سیستم تعادلی مغز کودکان بیش فعال

6. اثربخشی مداخلات مبتنی بر شناخت و کار برای کودکان دارای چالش در پردازش و یکپارچگی حسی

7. آموزش وهدایت والدین یا معلمین برای حمایت از عملکرد و مشارکت کودکان و جوانان با مشکلات پردازش حسی

 یکپارچگی حسی فرایندی است که در آن افراد احساسات دریافتی از طریق سیستم های حسی را ثبت تعدیل و تبعیض می کند تا رفتارهای هدفمند و انطباقی را در پاسخ به محیط ایجاد کند.

 
یکپارچگی حسی کودکان
 

مقدمه ای بر ارزیابی یکپارچگی حسی در کاردرمانی

تحقیقات در درمان یکپارچگی حسی طی 15 سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حقیقت، این تحقیق نه تنها توسط متخصصین کاردرمانی بلکه توسط سایر متخصصان بهداشت و دانشگاهیان مورد تحقیق قرار می گیرد. همانطور که در "بهترین تمرین" به آن اشاره شده است ، درمان ادغام حسی به وضوح بحث بزرگی را در میان همسالان ، دانشگاهیان ، محققان و سایر متخصصان بهداشت ایجاد کرده است
 
هدف از توسعه ارزیابی EASI ارائه ارزیابی به روز ، ارزان ، عملی و الکترونیکی از پردازش و عملکرد حسی در کودکان 3 تا 12 سال است. EASI هنوز در مراحل اولیه توسعه است ، با این حال ، براساس نتایج حاصل از آزمایش امکان سنجی ، مفید بودن آن امیدوار کننده به نظر می رسد. این امکان دسترسی بیشتر به یک ابزار ارزیابی استاندارد را برای کاردرمانگرانی که با کودکان کار می کنند فراهم می کند. مرحله بعدی شامل اصلاح برخی از خرده آزمون ها و سپس EASI یک مطالعه آزمایشی انجام می دهد که درک بیشتری از قابلیت اطمینان و اعتبار آن خواهد داشت.
 

اثر کاردرمانی با استفاده از یکپارچه سازی حسی 

علی رغم استفاده بسیار گزارش شده از ASI درمانی در عمل بالینی ، مدت هاست که در مورد شواهد موثر بودن آن سردرگمی وجود دارد. این به دلیل تعداد زیادی از مطالعات است که معیارهای استاندارد شده و مورد تایید لازم برای اجرای مداخله ی یکپارچگی حسی ندارند. این بررسی سیستماتیک از استفاده از مداخلات ASI برای کودکان اوتیسم پشتیبانی می کند و دریافت که مدارک شواهد در حال رشد است. نتایج در این حیطه ها: خواندن و  مهارت حرکتی حسی ، برنامه ریزی حرکتی ، مهارت های اجتماعی، تنظیم رفتار و توجه مثبت بوده است.
 

تکنیک های حسی خاص و تغییرات محیطی برای کودکان و جوانان با مشکلات یکپارچگی حسی

هفت مطالعه برای اثربخشی تکنیک های حسی خاص برای کودکان مبتلا به اوتیسم و ​​یا اختلال بیش فعالی کمبود توجه مورد بررسی قرار گرفت. این استراتژی ها شامل ماساژ چیگونگ ، جلیقه های وزنی ، چرخش آهسته و فعالیت های چند حسی در کارهای روزمره پیش دبستانی بود.
 
نتایج حاکی از اثبات قدرتمند تاثیر ماساژ چیگونگ با بهبود رفتارهای خودتنظیمی، حساسیت های لمسی، علائم ASD و استرس مربوط به والدین است. شواهد کمی استفاده از تکنین تغیرات محیط را پیشنهاد می کند همچنین برای استفاده از پتوهای وزنه ای شواهد کافی وجود ندارد. استفاده از فعالیت های لمسی و دهلیزی به دلیل کیفیت پایین مطالعات شواهد کافی ندارد
 
درمان یکپارچگی حسی کودکان
 
 

دیدگاه علم یکپارچگی حسی نسبت به کودکان و جوانان

کاردرمانی بدنه ی تحقیقات لازم برای ارتباط بین پردازش حسی ویکپارچگی تحواس را ایجاد کرده است. تحقیقات نشان می دهد که نتایج مداخلات می تواند بر عملکرد در زمینه های مختلف مانند مدرسه ، لباس پوشیدن ، ارتباطات و اجتماعی شدن تأثیر بگذارد. شواهد فعلی بیان می دارد که برای ارزیابی اینکه چه کسی از مداخله ASI سود می برد، ابزار ارزیابی معتبر و پایاتری لازم است.
 

تغییرات پتانسیل تحریک شده در سیستم تعادلی مغز کودکان بیش فعال 

تعدادی از مطالعات نشان داده اند که بین ADHD و اختلال عملکرد دهلیزی ممکن است رابطه ای وجود داشته باشد که ممکن است در ایستادن و تعادل در راه رفتن مشکل ایجاد کند. این مطالعه تعادل ایستا را مورد بررسی قرار داد و نتایج را نشان داد که در تعادل حین راه رفتن کودکان مبتلا ADHD عملکرد ضعیف تری داشتند.
 
این یافته ها نشان می دهد که عملکرد اوتیلیت تعادلی گوش در تعداد قابل توجهی از کودکان که علائم ADHD را نشان می دهند تغییر می کند. برای درک بهتر اختلال عملکرد کلی دهلیزی در کودکان مبتلا به ADHD ، مطالعات بیشتری در مورد سایر مناطق سیستم دهلیزی (عملکرد کانال بطنی و نیم دایره) مورد نیاز است.
 

اثربخشی مداخلات مبتنی بر شناخت و کار برای کودکان دارای چالش در پردازش و یکپارچگی حسی

طیف گسترده ای از مداخلات مختلف زیر مجموعه ی  کلمات شناختی و کار و سرگرمی وجود دارد. نتایج این بررسی فقط مداخلات مبتنی بر سرگرمی را نشان می دهد که به طور معمول در اوقات فراغت طبقه بندی می شوند، مانند اسب سواری و یوگا. این نتایج استفاده از اسب سواری برای افزایش مهارت های خودتنظیمی ، افزایش تعاملات اجتماعی ، بهبود پردازش حسی و کاهش شدت علائم ASD را پشتیبانی می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که مداخلات مبتنی بر یوگا می تواند باعث کاهش پریشانی و اضطراب در کودکان مبتلا به ASD و اختلالات پردازش حسی شود.
 
یکپارچگی حسی کودکان
 

آموزش وهدایت والدین یا معلمین برای حمایت از عملکرد و مشارکت کودکان و جوانان با مشکلات پردازش حسی 

مراقبت از خانواده محور اغلب بهترین روش ها در نظر گرفته می شود زیرا خانواده ها نقش اصلی را در پرورش کودک دارند. این بررسی نشان داد که علی رغم این نقش حیاتی والدین در آموزش و انجام استراتژی ها و فعالیت های درمانی برای تکمیل در خانه، تحقیقات کمی در این زمینه برای حمایت از کارآیی آن ها انجام شده است.
 
با این حال، نشانه های اولیه نشان می دهد که آموزش والدین و هدایت ساختاری والدین همراه با استراتژی های پیاده سازی شده توسط آن ها می تواند پس از حداقل ساعت آموزش، به نتایج مثبتی منجر شود.
 
در کلینیک کاردرمانی آریان با استفاده از روش های نوین کاردرمانی به کودک شما جهت بهبود مهارت های حسی و حرکتی، تعادلی و تنظیم رفتار کمک می شود. کلینیک آریان با خدماتی از قبیل بازی درمانی، گفتاردرمانی، تمارین حرکتی و حسی و خدمات متنوع دیگرآماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. جهت تماس با کلینیک از طریق شماره های زیر اقدام کنید:

021-22091719

021-22142604

021-26766428

و شماره واتساپ:09301969614