کاردرمانی آنلاین

 
کارآمدی کاردرمانی از راه یا کادرمانی آنلاین کودکان تاریخچه ایی درخشان دارد. کاردرمانی آنلاین کودکان، به شما این امکان را می دهد که یک متخصص کاردرمانی را در کنار کودک خود داشته باشید، در حالی که در خانه خودتان هستید. ویزیت آنلاین باعث می شود که در هزینه ها کاهش پیدا کند و همچنین می تواند باعث صرفه جویی در زمان نیز شود. کاردرمانگران کودکان خوشحال هستند که می توانند در خانه کاردرمانی آنلاین به خانواده ها ارائه دهند. خدمات آنلاین کاردرمانی، امکان دسترسی به درمان را برای کودکانی فراهم می کند که در غیر این صورت ممکن است به درمان دسترسی نداشته باشند. هزینه های رفت و آمد به طور چشمگیری برای خانواده ها کاهش می یابد. درمان از طریق خدمات کاردرمانی مجازی می تواند به اندازه ی خدمات حضوری در اشکال مختلف و برای معلولیت های گوناگون موثر باشد موثر باشد. خدمات درمانی آنلاین کودکان و کاردرمانی از راه دور به این صورت ارائه می شود:
 
  1.  درمانگران كودكان می توانند از طریق برنامه هایی با قابلیت ویدئو كنفرانس به حمایت از خانواده ها، نظارت بر فعالیت های حرکتی و برنامه های درمانی در خانه و همچنین مشاوره با سایر متخصصان درگیر مراقبت از کودک شما بپردازند.
  2. درمانگران کودکان همچنین می توانند از برنامه های کاردرمانی ادغام حسی، بهبود مهارت های حرکتی ظریف، مهارت های حرکتی درشت، خودتنظیمی در کاردرمانی آنلاین کودکان استفاده کنند.
  3. درمانگران کودکان با دسترسی به اینترنت و نصب نرم افزارهایی با امکان ویدئو کنفرانس رایگان، می توانند فقط با یک کلیک خدمات خود را به کودکان دچار اختلال در منزل خود ارائه دهند.