به ما بپیوندید
سعادت آباد، میدان سرو،۱۸ متری مطهری
۱۶ متری دوم، گلستان یکم، پلاک ۲
02122142604و02122091719
info@arianclinic.com
شنبه - پنج شنبه 10 الی 20
جمعه ها تعطیل
اگرکه کودک شما اختلالی درصحبت کردن،ازقبیل اشکال درتلفظ کلمات داشته باشد، اضافه کردن دیدگاه جدید
چه دربازی کردن وشرکت درفعالیت های ورزشی و چه درانجام تکالیف مدرسه،مهارت های هماهنگی برای کودک شما خیلی اهمیت دارد.
طبق توصیه هایی که در کاردرمانی ارائه می شود،برای دانش آموزانی که به طور فعالی ازتجربیات حسی شخصی خودداری می کنند،
فعالیت های مربوط به ادراک بینایی،به کودک کمک می کنند که اطلاعاتی را که چشم به مغزمی فرستد راحس بکند.
در کاردرمانی توصیه می شود که برای دانش آموزانی که حساسیت بیشتری نسبت به تجربیات حسی خود در مدرسه دارند،
والدین ، مهم ترین اعضای تیم درمانی کودکشان هستند که با گفتاردرمانگر و کودکشان ، همکاری می کنند  اضافه کردن

تماس با ما

Captcha
  پیام ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.