بهبود بیش فعالی با مداخله حسی

یافته های مقدماتی از مطالعه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کمبود توجه نشان می دهد که مداخلات حسی - به عنوان مثال فشار عمیق و تمرین شدید - می تواند به طور قابل توجهی مشکلات رفتاری مانند بیقراری، تکانشگری و بیش فعالی را بهبود بخشد.

بهبود بیش فعالی با مداخله حسی یافته های مقدماتی از مطالعه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کمبود توجه نشان می دهد که مداخلات حسی - به عنوان مثال فشار عمیق و تمرین شدید - می تواند به طور قابل توجهی مشکلات رفتاری مانند بیقراری، تکانشگری و بیش فعالی را بهبود بخشد. از کودکانی که تحت کار درمانی بوده اند، 95 درصد بهبود یافته اند. کودکان مبتلا به بیش فعالی مشکل جلب توجه و کنترل رفتار خود را دارند. کارشناسان در مورد علت دقیق بیش فعالی مطمئن نیستند، اما معتقدند که مولفه های ژنتیکی و بیولوژیکی در این رابطه دخالت دارند. درمان معمولا شامل دارو، رفتار درمانی یا ترکیبی از این دو است.

اختلالات بیش قعالی و کم توجهی در کاردرمانی کودکان

بسياري از كودكان مبتلا به بیش فعالی نيز از اختلال پردازش حسي رنج مي برند كه يك بنیان عصبي است كه به توانايي آنها براي توجه يا تمركز كمك مي كند. آنها از تحریک حسی مانند حرکات، صدا، نور و لمس خودداری می کنند یا به دنبال آن هستند. این به رفتارهای ناراحت کننده در مدرسه و خانه تبدیل می شود. به طور معمول، ما هر روز تحریک های حسی محیط اطراف خود را پردازش می کنیم و با آن ها سازگار می شویم. اما کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی قادر به تنظیم نیستند و به جای آن می توانند از طریق یک صدا یا حرکت در کلاس درس از این موضوع پریشان و ناراحت شوند، مثلا نمی توانند به معلم توجه کنند. در این مطالعات تکنیک های درمان شامل سه سیستم حسی اولیه می شود: سیستم لمسی، حس لمس را کنترل می کند، سیستم وستیبولار حس گرما و حرکت را کنترل می کند و سیستم تحریک، آگاهی از بدن را در فضا تنظیم می کند. درمان با نیازهای هر کودک مطابق است و می تواند شامل تکنیک هایی مانند آرام و عمیق شستن پوست، حرکت دادن تاب یا کار با توپ ورزشی باشد. با این روش ها بهبود قابل توجهی در رفتارهای اجتناب کننده از حس، حساسیت لمسی و حساسیت شنوایی بصری در گروه تحت درمان مشاهده شد. آن ها بهتر می توانستند در کلاس های پر سر و صدا درس بخوانند و یا به راحتی و بیش تر در فعالیت های خانوادگی شرکت کنند. رفتارهای مرتبط با بیش فعالی پس از مداخله حسی به طور قابل توجهی کاهش یافت. تیم تحقیقاتی معتقدند که مداخله حسی بر انعطافپذیری یا سازگاری و تحریک حسی مغز تأثیر میگذارد. در این مطالعه تغییرات طی شش ماه دیده شد. والدین نیز می توانند یاد بگیرند که چگونه این تکنیک ها را در خانه ادامه دهند. هدف درمان بیش فعالی جلوگیری از شکست در مدرسه، مشکلات خانوادگی و اعتماد به نفس است.