کاردرمانی کودکان اوتیسم در مورد حس های روزمره

حس هایی که کودکان اوتیسم در طول روز دریافت میکنند با کودکان دیگر متفاوت است. به طور مثال کودکان اوتیسم به بعضی از محرک های حسی که ممکن است برای یک کودک دیگر معمولی به نظر برسد برای کودکان دارای اوتیسم با عکس العمل های شدید تری مواجه شود. به طور مثال کودکان اوتیسم نسبت به برخی از سطوح و یا تماس با پارچه ها ، نور ها ، برخی از صداها و یا حتی حس های چشایی و بویایی مربوط به بوی خاص یا یک طعم خاص عکس العمل های شدید نشان دهند.
این درحالی است که در برخی از کودکان اوتیسم یک وابستگی به یکی از موارد گفته شده در بالا وجود دارد و این وابستگی به قدری است که بدون آنها نمیتوانند آرام بگیرند. از انواع دیگر علائم اوتیسم در کودکان میتوان علاقه بیش از حد به یک نوع غذا یا خوراکی اشاره کرد به گونه ای که اگر آن را دریافت نکند آرامش ندارد و برای کودک سخت خواهد بود.
از دیگر علائم اوتیسم در کودکان میتوان به فاصله گرفتن از همسالان خود و شرکت نکردن در بازی های گروهی باشد. این مشکلات به همراه مشکلات دیگر با راهنمایی و جهت گیری صحیح در کلینیک کاردرمانی کودکان و مراکز کاردرمانی قابل بهبود و رفع هستند.


پاسخ کاردرمانی به والدین کودکان درباره اوتیسم شدید

در سوالاتی که مراجعین به مرکز کاردرمانی کودکان داشته اند سوالی که از کاردرمانگران پرسیده میشود این است که کاردرمانگر به ما میگوید که فرزند ما مبتلا به اوتیسم شدید و هایپر هست اما ما به عنوان والدین حس میکنیم شدید نیست چون اعتیاد به وسیله خاصی ندارد و تند و تیز نیست؟ و چون حس های کودک شدیدا بهم ریخته است و اعتیاد به لباس خاص یا غذای خاصی دارند مبتلا به اوتیسم هایپر است یا خیر ؟ و تپش قلب کودک مربوط به اوتیسم است و آیا نیاز به مصرف دارو دارد ؟

پاسخ آقای نعیمی :

یکی از علامت های اوتیسم هایپر سنسیتیوی نداشتن آرام و قرار است در حالی که خود نداشتن آرام و قرار در کودکان اوتیسم می‌تواند به عنوان بهم ریختگی بررسی شود
در مورد تپش قلب قبل از اینکه به عنوان یک اختلال جداگانه در اوتیسم بررسی شود نمایانگر اضطراب درونی است اما چیزی که اینجا بسیار اهمیت دارد این است که آیا این تپش قلب همراه با خیس شدن کف دست و عرق کردن صورت و سرخی گونه ها است؟ یا فقط در هنگامی که کودک بهم ریختگی داره بروز میکند؟

همچنین اضافه بار حسی و عدم یکپارچگی حواس هشت گانه در کودکان اوتیسمی که اینگونه رفتارها را از خودشان نشان میدهتد امری اثبات شده و تجربه شده است بنابراین دواقدام به نظر ضروری است :

1 - بررسی وضعیت عملکرد هشتگانه حسی کودک
2 - بررسی اینکه آیا این اضطراب درونی و تپش قلب ارتباطی با حالت بهم ریختگی ناشی از اضافه بار حسی است یا ناشی از آن است که درک کودک از زبان بیانی او پیشرفت بهتری دارد و نمی‌تواند آنچه را که درک میکند به زبان بیاورد