چالش یا اشتغال حسی در قالب بازی آن چیزی است که معمولا شاید فقط کمی در مورد آن شنیده باشید یکی از بهترین سرگرم کننده های کودک در کاردرمانی که در محیط های مختلف می تواند به عنوان شروع رابطه یک کاردرمانگر و یا حتی مربی با کودک به کار رود.


حجم ورودی های حس لامسه و نوع آن درکنار یکپارچگی لذت بخش با حس عمقی یک معجون شفا بخش برای کاهش اضطراب و زمان های بی قراری و حتی افزایش تمرکز ایجاد میکند.


خاطرتان باشد که سیستم توجه یک سیستم است و از خصوصیات سیستم نظم آن است که این نظم منطبق بر یکپارچگی حسی است و برای ایجاد نظم ابتدا باید یکپارچگی حسی ایجاد شود.

 

اشتغال حسی به همراه حس عمقی برای کاردرمانی کودکان یک معجون شفا بخش

 

استفاده از این روش کاردرمانی برای دست چگونه عمل میکند؟

بهترین کار برای یک سرگرمی درمانی برای مراجعین به مرکز کاردرمانی کودکان میتواند استفاده از اشتغال حسی باشد. در مورد دست ها محصولاتی توسط متخصصین کاردرمانی در حال طراحی است که در منزل از آنها استفاده کرد،  برخی از این محصولات را که والدین بتوانند در خونه خودشون درست کنند در بخش ویدیو های کاردمانی قرار داده شده است.

 

به طور کلی هدف برنامه های فشرده و درجه بندی شده کاردرمانی حسی به منظور ایجاد یکپارچگی های حسی ، افزایش سرعت اطلاعات ورودی در مغز و استفاده صحیح از این اطلاعات در مسیر عملکرد روزمره زندگی است .این برنامه‌ها بسیار شخصی و منطبق بر خصوصیات فیزیولوژیک هر فرد توسط متخصص کاردرمانی  طراحی و اجرا میشود.