چگونه کاردرمانی حسی کودکان بر یادگیری تاثیر میگذارد؟

سیستم حسی هر فرد دارای اولویت‌ هایی برای یادگیری کودکان است یعنی برخی افراد اطلاعات حس دیداری را به صورت ژنتیکی بهتر و سریعتر و موثرتر پردازش میکنند و همانطور که میدانید یادگیری توسط حواس انسان اتفاق خواهد افتاد بنابراین در کاردرمانی حسی کودکان به عنوان یادگیرنده های دیداری مطرح هستند.


نحوه یادگیری در کودکان ممکن است متفاوت باشد . اینکه شما فرزند خود را با دیگر بچه ها مقایسه کنید صحیح نیست . برخی دیگر از افراد اطلاعات حس شنیداری را اولویت میدهند و برخی حتی به صورت تعادلی یا جنبشی راحتتر فرامیگیرند.

این موضوع در تعیین نوع بازی و لذت بردن از آن که از طریق سیستم حسی کودکان تعیین میشود نیز صادق است.

 

نقش یک متخصص کاردرمانی در اختلال تمرکز و یا اضطراب در کودکان و بزرگسالان

باید اعتراف کرد که در زمینه کودکان یا بزرگسالان که دارای اختلال تمرکز یا اضطراب و یا حتی اختلال در تصمیم گیری هستند میتوان از طریق ارزیابی دقیق سیستم های حسی توسط کاردرمانگر به نوعی داده های اطلاعاتی رسید که از طریق آنها بتوان مداخلات حسی را تدوین کرد تا مشکلاتشان برطرف شود. اینها مواردی هستند که یک کاردرمانگر کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان میتواند با مداخله و تنظیم برنامه مناسب این افراد را یاری کند.

 

لذت بازی های مختلف در کاردرمانی کودکان


این عکس به صورت نمادین نوعی از بازیهای دوران کودکی را نمایش میدهد. شاید تا به حال به صورت دقیق تر به این بازی نگاه نکرده باشید. بازی هایی که با به کاربردن دستها و انگشتان و تماس لمسی و عمقی آنها با سنگ ها میتواند نوعی یکپارچگی حسی همراه با لذت در کودک ایجاد نماید . این تفاوت نگرش در بازی ها و برنامه ریزی ها در واقع تفاوت کاردرمانی و بازی های روزمره کودکان را میسازد. حتی در دست داشتن سنگهای تراشیده شده در دستان و چسباندن آنها روی برگه های کاغذ و ساختن انواع اشکال ذهنی نوعی مداخله کاردرمانی است که میتواند بسیاری از اختلالات بهم ریختگی ذهنی کودکان را کاهش دهد.