تاثیر کار درمانی در منزل در کودکان 5تا12ساله فلج مغزی بخش اول

 

 

فلج مغزی ،یک درهر هزار تولد زنده که شایع‌ترین علل ناتوانی جسمی در دوران کودکی است،موضوع مورد بحث ما در این قسمت است. اختلالات حرکتی فلج مغزی اغلب با اختلال در حس ، دریافت ،شناخت ،ارتباط و رفتار و همچنین همراه با صرع و مشکلات ثانویه اسکلتی - عضلانی است .این اختلالات همراه با اختلالات حرکتی در کودکان فلج مغزی منجر به مشکلات متعددی در فرد شده و استقلال در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی را کاهش میدهد. مدل چهارچوب تمرینی کاردرمانی توانایی اجرایی مستقل تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سلامت هستی حرکتی و شناختی است که در تعامل با زمینه های محیطی و اجتماعی بوده و بر اساس الگوهای عادتی و نقش های فردی میباشد . از طرفی مشارکت در فعالیت‌های روزمره زندگی یکی از جنبه‌های مهم سلامتی تندرستی و رشد کودک و پیش بینی کننده های مهم رضایت در زندگی آینده کودک است برنامه کاردرمانی در منزل یک مداخله منحصر به فرد چند جانبه است که مشکلات در ساختار بدن، فعالیت و مشارکت که به همکاری والدین تشخیص داده می‌شود را مورد توجه قرار می‌دهد آموزش برنامه منزل کار درمانی و مراقبت ویژه در فعالیت های روزمره زندگی شامل نگه داشتن، جابجایی و وضعیت دهی مناسب و اصولی کودک که عموما با استفاده از دست ها و بدن شخص مراقب صورت می گیرد میباشد.