خود مراقبتی و کاردرمانی کودکان

ذهن آگاهی یعنی جلب توجه شخصی به تجربیات، حاضر بودن در زمان حال و برگرداندن هوشیاری شخص نسبت به خودش به منظور مرتبط کردن ذهن و بدن. ذهن آگاهی در واقع مجموعه ای از ابزار مثل میانجی گری است که می تواند برای درد، اضطراب و تنظیم احساسات مفید باشد. ذهن آگاهی و کاردرمانی ارتباط نزدیکی با هم دارند، چون هر دو روشی فرد محور بوده و باید در آن ها روی توجه و قبول تجربیات کنونی، و آگاهی بیشتر نسبت به خود و ارتباط ذهن و بدن تمرکز شود تا در کار و نقش روزمره ما مفید باشد. وقتی صحبت از ذهن آگاهی می شود، تکرار و تمرین اهمیت زیادی پیدا می کند. تحقیقات متخصصان کاردرمانی نشان داده که با تمرین و تکرار، ذهن آگاهی می تواند تغییرات مثبتی روی ساختار مغز ایجاد کند. از این طریق ذهن آگاهی و کاردرمانی می توانند تاثیر مثبتی روی زندگی کودکان داشته باشند.
 
 
 
 

روش های تمرین ذهن آگاهی از نظر کاردرمانی 

1. مدیتیشن آگاهانه و کاردرمانی

یک کاردرمانگر می تواند کودک شما را راهنمایی کند تا از طریق مدیتیشن نسبت به افکارش هشیار تر و آگاه تر شود. بستن چشم ها، اتاقی ساکت، نور کم، ثابت ماندن و پخش موسیقی یا سکوت و گوش دادن به تنفس و صداهای اطراف از جمله تکنیک هایی هستند که می توانند در فرایند ذهن آگاهی استفاده شوند. این فرایند می تواند قبل یا بعد از جلسه کاردرمانی، یا هر زمانی که احساس کنند نیاز به هشیاری و تمرکز دوباره و آرام کردن ذهن و بدن دارند، انجام شود.
 

2. استفاده از تجزیه تحلیل بدن با روش کاردرمانی

متخصصان کاردرمانی در این روش روی توجه به نواحی مختلف بدن و احساسات تمرکز می کند. کودک در این فرایند روی زمین دراز می کشد، نور اتاق کم باشد، چشم هایش بسته باشد و موزیک ملایم و یا صدای صحبت کاردرمانگر هم شنیده می شود. این کار به کودک کمک می کند تا نسبت به بدنش هوشیارتر شود و کاردرمانگر هم کنار بدن کودکان گام برمی دارد.
 

3. حرکات آگاهانه و یوگای آگاهانه

کاردرمانگر کودکان را برای حرکاتی هدفمند و متفکرانه و ارتباط ذهن و بدن راهنمایی می کند. این حرکت برای شروع جلسه کاردرمانی یا صبح و یا بعد از مدرسه برای گرم کردن و یا آرام کردن بدن است و تن آگاهی را برای کودکتان فراهم می آورد.
 

4. تمرین تنفس در کاردرمانی

کاردرمانگر از شما می خواهد روی تنفس و کم کردن سرعت آن تمرکز کنید تا آرامش را افزایش دهید و روی لحظه و زمان حال تمرکز کنید. این روش به عنوان یک استراتژی خود مراقبتی برای زمان های که شرایط خسته کننده شده و شخص عصبانی یا ناراحت است، مفید است. تنفس می تواند کودکتان را هوشیار کند و به او کمک کند تا لحظه را حس کند و آن ها را قادر می سازد که به جای مشکل روی تنفس تمرکز کنند.
 

5. تمرینات نمونه کاردرمانی

تمرین روزانه منجر به ارتباط عصبی قوی تر و بهتر و همچنین تغییر ذهنیت فرد می شود. لازم نیست که ذهن آگاهی حتماً در یک جلسه کاردرمانی انجام گیرد، بلکه می توان در خانه، در مدرسه یا هر جای دیگری هم آن را انجام داد. در ضمن نیازی هم نیست که طولانی باشد، می توان آن را تنها در 30 ثانیه و با تنفس عمیق، بستن چشم ها در ماشین، روی مبل یا در زمین بازی انجام داد.
 
 
 
 

مزایای ذهن آگاهی در کاردرمانی

1. کاهش اضطراب از طریق کاردرمانی

از طریق توجه آگاهانه و تمرکز روی لحظه حال و تجربیات کنونی از زندگی، کودکان می توانند یاد بگیرند که حجم افکار ناراحت کننده ای که باعث نگرانی و اضطراب می شود را کاهش دهند. متخصصین کاردرمانی در مرحله بعد می توانند دلایلی که چنین رفتاری را ایجاد می کنند را درک و مشخص کنند و از ذهن آگاهی به عنوان ابزاری برای کاهش این استرس ها استفاده کنند.
 

2. خود مراقبتی در کاردرمانی

هدف مهم دیگر برای جلسات ذهن آگاهی، خود مراقبتی است. نمودهای ذهن آگاهی مثل بررسی بدن و تمرین تنفس می توانند به خود آگاهی کودک در رابطه با بدن و احساسات و عواطفی که تجربه می کنند، کمک کنند. حس هشتم احشایی به کار می افتد، چون این سیستم ما را قادر می سازد که اتفاقاتی که درون بدنمان می افتد را حس کنیم. سیستم احشایی نقشی بنیادین در نظارت بر احساسات و بدنمان دارد. تعجب آور نیست که بدانیم این سیستم به طور مستقیم روی چندین مهارت مهم دیگر هم اثر می گذارد. کودکانی که در دستیابی و درک این حس مشکل دارند، معمولاً در خود مراقبتی هم مشکل دارند.
 
 
 
 

جمع بندی ذهن آگاهی در کاردرمانی

وقتی کودکان مهارت های تمرکز مثل ذهن آگاهی را تمرین می کنند، نسبت به اینکه ذهنشان واقعاً مشغول چه کاری است هوشیار می شوند. تمرینات ذهن آگاهی به کودکان کمک می کنند تا با احساسات سخت دسته و پنجه نرم کنند و حتی کنترل تکانه خود را هم بهبود بخشند. ذهن آگاهی به کودکان ابزار لازم برای تمرکز روی ذهن، حفظ آرامش و واکنش به شرایطی که نیاز به تصمیم گیری است و یا تصمیم هایی که قبلاً گرفته اند را می دهد. وقتی ما از زندگی درونی خود آگاه شویم و بتوانیم آن را مشاهده کنیم، احساسات و افکار هم کنترلشان روی ما را از دست خواهند داد و زمان بیشتری برای واکنش خواهیم داشت.
 
اگر فکر می کنید کودکتان می تواند از بهبود توانایی هایش برای خود نظارتی روی احساساتش از طریق تکنیک های ذهن آگاهی بهره ببرد، با ما تماس بگیرید.
 

 

 

مطالب پیشنهادی: