رشته علم کار(دانش فعالیت) همیشه این مساله که وقت انسان چگونه قرار است بگذرد یا اینکه با چه کیفیتی قرار است مورد بهره برداری قرار بگیرد مورد تحقیق وبررسی دانشمند عرصه کارو شغل بوده است.

حتما درمورد علم کار و رشته ای که به عنوان یکی از زیرشاخه های رشته کاردرمانی به حساب می آید شنیده ایید.دراین نوشته سعی برآن است که به صورت بسیار مقدماتی علت به وجود آمدن آن و اهمیت پیگیری آن در کشورمان را مورد بررسی قرار داده اییم.به طور خلاصه علم کار حاصل دغدغه تعدادی از کاردرمانگران و متخصصین حوزه کار در زمینه بهره برداری اززمان درحال گذر زندگی انسان است.الیزابت یرکسا تحت تاثیر دانشجویان مری ریلی به گسترش آن روی آورد و دلیل به وجود آمدن آن هم گسترش و حمایت از نفوذ هرچه بیشتر رشته کاردرمانی و تفهیم آن به جامعه بوده است. یکی از مهم ترین دغدغه های کاردرمانگران ساده سازی مفهوم رشته کاردرمانی برای مراجعین خود،پزشکان،همکاران حوزه توانبخشی و جامعه اطراف آنها می باشد.اینکه چگونه باید خدمات کاردرمانی را برای فرد مراجعه کننده تبیین کنیم و چگونه نتایج بدست آمده جلسات کاردرمانی را با مداخلات کاردرمانی مرتبط کنیم و اینکه چگونه درمان یک اختلال از طریق مشغول شدن به فعالیت های هدفمند را برای اطرافیان وبه خصوص جامعه متخصصین توضیح دهیم،اینکه مرز بین رشته های همکار در حوزه توانبخشی با کاردرمانی به خصوص روانشناسی وفیزیوتراپی و البته گفتاردرمانی ،کجاست همه و همه مشکلاتی هستند که وجود دارند و همین مساله درکناردیگر اهداف مهم دلایلی بودند برای به وجود آمدن رشته علم کار .

این رشته توسط کاردرمانگران به وجود آمده و هم اکنون هم درحال توسعه و پیشرفت می باشد.وجه اشتراک این دورشته دیدگاه همه جانبه گرایی آنها به رشد و اشتغال است.این رشته میتواند شکل،مفهوم و معنای فعالیت ها و کارهای مختلف را آنالیز کرده و برای استفاده در کلینیک ها در اختیار کاردرمانگران قرار دهد.درواقع متخصصان این رشته میتوانند بینش عمیقی به کاردرمانگران برای انتخاب مدالیته های درمانی بدهند و با این روش تفاوت اساسی بین کاردرمانگران و دیگر هم رشته هایشان پدید می آید.ارتباط بین پرونده پزشکی بیمار با نوع مداخله انتخابی با کاردرمانگران است اما متخصصان علم کارمیتوانند پیشنهادات بسیار خوبی برای تجویز های متخصصان کاردرمانی ارائه دهند و مثل یک داروخانه که داروهای مختلفی دراختیار پزشکان قرارمیدهند آنها یک مخزن تایید شده و تحقیق شده از تمرینات و مداخلات را دراختیار کاردرمانگران می گذارند.البته این بدان معنی نیست که کاردرمانگران از عهده این کار بر نمی آیند بلکه این میتواند به تخصصی کردن این امر بسیار کمک کند. اینکه شغل یک فرد میتواند سلامت اورا تعیین نماید و یا اینکه انسان یک موجود تماما کاری میباشد و اینکه کار غیر از اینکه هدف است وسیله نیز هست جزو اصول بنیادین هردو رشته کاردرمانی و علم کار می باشد. به هر حال تبیین مفاهییم رشته کاردرمانی،معرفی مکان های درمانی جدید به کاردرمانگران،تعریف مداخله های نوین در کاردرمانی و تحقیق درباره آنها برای کاردرمانگران از جمله خدمات رشته علم کار می باشد که کمتر رشته ای در علوم زیرشاخه ای پزشکی از آن برخوردار است.البته رشته علم کار اهداف دیگری نظیر تعیین حدود بین رشته ای و اهداف فراسازمانی و فرارشته ای هم دارد که پرداختن به آنها نیازمند عزم همه جانبه است .درشرایط کنونی به نظر میرسد،راه اندازی این رشته درکنار رشته های دیگر توانبخشی میتواند مفاهیم بنیادین و اساسی رشته کاردرمانی را برای متخصصان حوزه توانبخشی،کاردرمانگران،پزشکان محترم و مردم تبیین نماید و با تحقیقات گسترده و رو به رشدی که در این زمینه ها خواهد داشت ،اهمیت حوزه کار و فعالیت رادر سلامت و درمان افراد یک جامعه برای مسئولان آن جامعه روشن تر خواهد نمود که این امر به نوبه خود میتواند زمینه ساز یک نگاه ارزشی و فرارشته ای و فراسازمانی در بدنه تصمیم گیری های کلان، در حوزه برنامه و بودجه برای این رشته مهم خواهد شد.