مطالعات نشان میدهد ، کاردرمانی کودکان  برای بهبود و وضعیت کودکان مبتلا به دیابت موثر بوده است. در کاردرمانی تمرکز بر فعالیت های مرتبط با شیوه زندگی ،عادت ها و اهداف کودکان است تا  بتوان دیابت را با بهبود سطح گلوکز خون مدیریت کرد. کاردرمانی بر روی آنالیز فعالیت ها تمرکز میکند چنان که نیاز یک فرد را براساس فعالیتهایش  تعیین می کند (به عنوان  مثال  ادراک حسی، شناختی و اجتماعی، حرکتی ، مهارت های تعامل اجتماعی، ارزش ها و باورها، نقش ها، عادت ها و  روندها)، کاردرمانگر موانع را برای انجام یک فعالیت مطلوب در یک یا چند سطح از این سطوح شناسایی می کند تا برای مداخله های اختصاصی کار را تسهیل کنند.

به عنوان مثال، استراتژی های مداخله ای برای افرادی که به دلیل ترس از تزریق ، انسولین خود را نمی گیرند، می تواند شامل موارد زیر باشد: کاهش حساسیت به درد از طریق شل کردن عضلات ؛  انجام کار با استفاده از یک پورت تزریق مخصوص ، استفاده از یخ قبل از تزریق و انجام تزریق در فضایی  آرا م . همچنین برخی از استراتژی های مداخله ای که در کاردرمانی مورد استفاده قرار می گیرند، در میان رشته ها مشترک است. هدف اصلی ارتقاء کاردرمانی و تمرکز بر فعالیت ها به عنوان واحد تحلیل و مداخله در تیم مراقبت از دیابت است.  بنابراين، درجريان کاردرمانی ميتوان اثربخشي درمان ديابت را از طريق افزايش عملكرد روزانه در ميان افرادي كه به طور مداوم و درست عمل ميكنند، تقويت كرد.

 لینک منبع