اختلالات حسی-حرکتی یکی از مشکلات  کودکان اوتیسم است ،که بیشتر دراجرای مهارت های حرکتی بزرگ ، درک فضایی ، زمانی و بدنی و جهت یابی و دیگر مهارت های حرکتی مشکل دارند ، این مشکلات باعث میشود کودکان توانایی حرکتی نداشته باشند واز نظر جسمانی ضعیف باشند.کم توانی ذهنی یکی از ناهنجاری های ادراکی-حرکتی دوران رشد کودکان است که قبل از دوران نوجوانی بروز میکند. کم توانی ذهنی را میتواند یک نوع ناتوانایی ادراکی  ، عملکرد ذهنی و رفتار ناسازش در مهارت های اجتماعی ، همراه باشد. کودکان کم توان ذهنی با توجه به اختلال ذهنی ، دچار کم کاری فیزیکی نیز هستند  که این کم کاری در بعضی موارد موجب کاهلی و سستی در بدن می شود و کودک را بی حال و تن پرور بار می آورد .

تمرینات ادراکی-حرکتی مجموعه ای پیجیده و چند بعدی از  توانایی های رشد کودک اوتیسم است . دو جنبه اصلی ادراک و حرکت را  شامل میشود ، کیفیت  حرکت به ادراک درست یک کودک و قابلیت هایی برای تفسیر این ادارکات ، که به مجموعه ای از واکنش حرکتی هماهنگ وابسته نیاز است . یافته ها نشان میدهد که اجرای تمرین های ادراکی-حرکتی بر مهارت های جابه جایی و کنترل اشیا تاثیر معناداری بر روی کودکان اوتیسم داشته است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.