شکل جدید  گفتاردرمانی میتواند به کودکان اوتیسمی کمک کند

 

شکل جدیدی از گفتاردرمانی ابداع شدهو محققان بر این باورند که میتواند در افزایش استعدادهای صوتی کودکان مبتلا به اوتیسم  بسیار موثر باشد .تکنیک آموزش نقشهبرداری موتور ( AMMT ) توسط محققانی در دانشگاه هاروارد در ایالاتمتحده ابداع شدهاست که این روش بر روی جذب کودکان برای خواندن کلمات ،  آواز خواندن و زدن هجاها روی درام کار میکند .

بعد از ۵ هفته ، نشان داده شد که این درمان ،تعداد کلمات شفاهی ،پیش از گفتاردرمانی استاندارد کودکان اوتیسم را افزایش دادهاست . نتایج این مطالعه در تحقیقات اوتیسم منتشر شد .

 

این تکنیک AMMT با استفاده از درمانگران روی ۲۷ بیمار  سه و ده ساله ، پنج روز در هفته در طول یک دوره پنج هفتهای ، کار میکرد . در ابتدا ، همه کودکان در این مطالعه کمتر از ۲۰ کلمه حرف میزدند و نمیتوانستند کلمات  را در جملات استفاده کنند . آنها میتوانستند  مانند کودکان جملات  دو کلمهای را ادا کنند . به موازات هم ، مشاور به صدای بلند یا آهسته ضربه میزد و کودک را تشویق میکرد که همین کار را انجام دهد .

در پایان این مطالعه ، کودکان به طور متوسط ۱۸ درصد بیشتر کلمات را به درستی اعلام کردند ، در حالی که گروه کنترل  با استفاده از روش درمانی استاندارد تنها شاهد یک درصد بهبود بود .به علاوه ، ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی گفتند که کودکان به AMMT پس از دریافت درمان  میتوانستند بیشترصحبت کنند .

دکتر Kasari ، استاد توسعه انسانی و روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا ، لسآنجلس که با این تحقیقات در ارتباط نبود ، اظهار داشت : " به نظر من رویکرد بسیار جالبی است . ما واقعا  به همان اندازه که  باید به سیستم موتور ضربه نزدیم ."

یکی از یافتههای کلیدی این تحقیق این بود که موفقیت آن به میزان قابلتوجهی با سن کودکان ، جنسیت و هوش غیر کلامی در ارتباط  نبود .با توجه به جامعه اوتیسم ، بیش از ۰۰۰، ۷۰۰ نفر در انگلستان در این طیف هستند که حدود ۱.۱ درصد از کل جمعیت است. با این حال ، ماهیت نشانهها و تاثیر آنها بر ظرفیتهای گفتاری و زبانی ، بسیار متفاوت است .

 

لینک منبع