مقالات کاردرمانی

کاهش توجه نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص اختلالات طیف اوتیسم

کاهش توجه نوزادان 6 ماهه بعد از تشخیص اختلالات طیف اوتیسم

بیشتر بدانید
اثرات مدل سازی فیلم متحرک بر توجه و مشارکت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

اثرات مدل سازی فیلم متحرک بر توجه و مشارکت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

بیشتر بدانید
 کمک به کودکان اوتیسم برای انجام کارهای روزمره

کمک به کودکان اوتیسم برای انجام کارهای روزمره

بیشتر بدانید
مقالات

دسته بندی