جهت ارتباط با ما ،فرم زیر را بادقت پر نمائیدسعادت آباد، میدان سرو،۱۸ متری مطهری ۱۶ متری دوم، گلستان یکم، پلاک ۲

22091719 - 22142604 - 26766428

info@arianclinic.com

www.arianclinic.com

مسیر از شمال :

ولنجک ،بلوار دانشجو،میدان شهید شهریاری ،بلوار فضل الله ،خیابان یمن ،بزرگراه چمران ، اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی ، بلوار پاک نژاد ، خیابان مطهری ، ۱۶ متری دوم ، گلستان یکم شرقی ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ، کلینیک آریان

مسیر از غرب :

آزادراه شهید فهمیده ، بزرگراه همت ، بزرگراه باکری شمال، بزرگراه آبشناسان شرق ، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، خیابان فرحزادی ، خیابان گلستان ، شانزده متری دوم ، گلستان یکم شرقی ، پلاک ۲ ،واحد ۴ ، کلینیک آریان

مسیر از شرق:

بزرگراه باقری ، بزرگراه رسالت ، بزرگراه حکیم ، بزرگراه یادگار امام ، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان فرحزادی ، خیابان گلستان ، ۱۶ متری دوم ، کوچه گلستان شرقی ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ، کلینیک آریان

مسیر از جنوب:

بزرگراه تندگویان ، بزرگراه رجایی ، میدان ۹ دی ، بزرگراه نواب صفوی ، تونل توحید ،بزرگراه چمران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، بلوار پاکنژاد ، خیابان مطهری ، ۱۶ متری دوم ، گلستان یکم شرقی ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ،کلینیک آریان

مسیر از شمال:

اتوبوس خط ( پایانه شهید افشار -میدان ولنجک)، ایستگاه نمایشگاه ، اتوبوس BRT (میدان جمهوری-پایانه شهید افشار)، ایستگاه پل مدیریت ، اتوبوس میدان صنعت ،اتوبوس خط (شهرک تامین اجتماعی _میدان صنعت)،گلستان یکم، پلاک ۲ ،واحد ۴ ،کلینیک آریان

مسیر از غرب:

مترو خط ۵ تا ایستگاه تهران ( صادقیه)، پایانه مترو صادقیه ،اتوبوس خط میدان صنعت ، پایانه میدان صنعت ، اتوبوس خط ( شهرک بام تهران-میدان صنعت) گلستان یکم ، پلاک ۲ ، واحد ۴، کلینیک آریان

مسیر از شرق:

متروی خط ۲ ، ایستگاه شهید نواب صفوی ، اتوبوس خط میدان صنعت ، اتوبوس خط( شهرک بام تهران _میدان صنعت) ، گلستان یکم ، پلاک ۲ ، واحد ۴، کلینیک آریان

مسیر از جنوب:

اتوبوس خط ( میدان انقلاب-پایانه وصال) ایستگاه میدان انقلاب ، متروی خط ۴ ،ایستگاه میدان آزادی ، اتوبوس خط (میدان صنعت) ، پایانه میدان صنعت، اتوبوس خط ( شهرک بام تهران -میدان صنعت) ، گلستان یکم ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ، کلینیک آریان

تماس با ما
جهت ارتباط با ما ،فرم زیر را بادقت پر نمائید
آدرس کلینیک

سعادت آباد، میدان سرو،۱۸ متری مطهری ۱۶ متری دوم، گلستان یکم، پلاک ۲

مسیر از شمال :

ولنجک ،بلوار دانشجو،میدان شهید شهریاری ،بلوار فضل الله ،خیابان یمن ،بزرگراه چمران ، اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی ، بلوار پاک نژاد ، خیابان مطهری ، ۱۶ متری دوم ، گلستان یکم شرقی ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ، کلینیک آریان

مسیر از غرب :

آزادراه شهید فهمیده ، بزرگراه همت ، بزرگراه باکری شمال، بزرگراه آبشناسان شرق ، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، خیابان فرحزادی ، خیابان گلستان ، شانزده متری دوم ، گلستان یکم شرقی ، پلاک ۲ ،واحد ۴ ، کلینیک آریان

مسیر از شرق:

بزرگراه باقری ، بزرگراه رسالت ، بزرگراه حکیم ، بزرگراه یادگار امام ، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان فرحزادی ، خیابان گلستان ، ۱۶ متری دوم ، کوچه گلستان شرقی ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ، کلینیک آریان

مسیر از جنوب:

بزرگراه تندگویان ، بزرگراه رجایی ، میدان ۹ دی ، بزرگراه نواب صفوی ، تونل توحید ،بزرگراه چمران، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، بلوار پاکنژاد ، خیابان مطهری ، ۱۶ متری دوم ، گلستان یکم شرقی ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ،کلینیک آریان

مسیر از شمال:

اتوبوس خط ( پایانه شهید افشار -میدان ولنجک)، ایستگاه نمایشگاه ، اتوبوس BRT (میدان جمهوری-پایانه شهید افشار)، ایستگاه پل مدیریت ، اتوبوس میدان صنعت ،اتوبوس خط (شهرک تامین اجتماعی _میدان صنعت)،گلستان یکم، پلاک ۲ ،واحد ۴ ،کلینیک آریان

مسیر از غرب:

مترو خط ۵ تا ایستگاه تهران ( صادقیه)، پایانه مترو صادقیه ،اتوبوس خط میدان صنعت ، پایانه میدان صنعت ، اتوبوس خط ( شهرک بام تهران-میدان صنعت) گلستان یکم ، پلاک ۲ ، واحد ۴، کلینیک آریان

مسیر از شرق:

متروی خط ۲ ، ایستگاه شهید نواب صفوی ، اتوبوس خط میدان صنعت ، اتوبوس خط( شهرک بام تهران _میدان صنعت) ، گلستان یکم ، پلاک ۲ ، واحد ۴، کلینیک آریان

مسیر از جنوب:

اتوبوس خط ( میدان انقلاب-پایانه وصال) ایستگاه میدان انقلاب ، متروی خط ۴ ،ایستگاه میدان آزادی ، اتوبوس خط (میدان صنعت) ، پایانه میدان صنعت، اتوبوس خط ( شهرک بام تهران -میدان صنعت) ، گلستان یکم ، پلاک ۲ ، واحد ۴ ، کلینیک آریان