دوره های زبان انگلیسی

عنوان مدرک


دوره های زبان انگلیسی

توضیحات


 

گواهینامه دوره های زبان پیشترفته (English Advance Course) از آموزشکده زبان انگلیسی نوین به آقای مجید نعیمی مدیریت مرکز کاردرمانی آریان تعلق گرفته است.

شایان ذکر است ، ایشان مدرک آیلتس( IELTS ) زبان انگلیسی آکادمیک را با نمره 6 در سال 2010 دریافت کرده اند.

 

تاریخ

2000/2/15

1378/11/26

گواهینامه هاو مدارک کلینیک

دوره های زبان انگلیسی

دوره های زبان انگلیسی

 

گواهینامه دوره های زبان پیشترفته (English Advance Course) از آموزشکده زبان انگلیسی نوین به آقای مجید نعیمی مدیریت مرکز کاردرمانی آریان تعلق گرفته است.

شایان ذکر است ، ایشان مدرک آیلتس( IELTS ) زبان انگلیسی آکادمیک را با نمره 6 در سال 2010 دریافت کرده اند.

 

تاریخ

2000/2/15

1378/11/26


مدارک و گواهینامه های دیگر ...