آخرین اخبار

وبینار تخصصی بررسی تعامل والدین با کودکان اوتیسم ساناز دهقانی کارشناس ارشد گفتاردرمانی

وبینار تخصصی بررسی تعامل والدین با کودکان اوتیسم ساناز دهقانی کارشناس ارشد گفتاردرمانی

بیشتر بدانید
اختلالات مرتبط با ناتوانی یادگیری در کاردرمانی کودکان

اختلالات مرتبط با ناتوانی یادگیری در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
اضطراب در ارتباط با لکنت زبان در گفتاردرمانی کودکان

اضطراب در ارتباط با لکنت زبان در گفتاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
تکیه کاردرمانی بر نقاط قوت کودکان برای بهبود سرعت یادگیری آنها

تکیه کاردرمانی بر نقاط قوت کودکان برای بهبود سرعت یادگیری آنها

بیشتر بدانید
تمرینات کاردرمانی جسمی باعث افزایش شناخت و یادگیری کودکان می شود

تمرینات کاردرمانی جسمی باعث افزایش شناخت و یادگیری کودکان می شود

بیشتر بدانید
اهمیت تقویت مهارت خودکنترلی در کار درمانی کودکان چیست؟

اهمیت تقویت مهارت خودکنترلی در کار درمانی کودکان چیست؟

بیشتر بدانید
اصطلاحات گفتاردرمانی در مشکلات مربوط به خواندن کودکان

اصطلاحات گفتاردرمانی در مشکلات مربوط به خواندن کودکان

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی ذهنی در کاهش اضطراب کودکان بیش فعال یا کم توجه

تاثیر کاردرمانی ذهنی در کاهش اضطراب کودکان بیش فعال یا کم توجه

بیشتر بدانید
بهبود مهارت های خود کنترلی کودکان از طریق بازی های کاردرمانی

بهبود مهارت های خود کنترلی کودکان از طریق بازی های کاردرمانی

بیشتر بدانید
جدیدترین یافته های کاردرمانی مرتبط با یادگیری کودکان اوتیسم

جدیدترین یافته های کاردرمانی مرتبط با یادگیری کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
مشکلات گفتاری و گفتاردرمانی کودکان دارای شکاف کام

مشکلات گفتاری و گفتاردرمانی کودکان دارای شکاف کام

بیشتر بدانید
سلامت روان کودک با افزایش کیفیت خواب در کاردرمانی کودکان

سلامت روان کودک با افزایش کیفیت خواب در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
کاردرمانی کودکان در تقویت مهارت های حرکتی درشت

کاردرمانی کودکان در تقویت مهارت های حرکتی درشت

بیشتر بدانید
تاثیر عوامل ژنتیکی و عصبی بر کاردرمانی کودکان بیش فعال و کم توجه

تاثیر عوامل ژنتیکی و عصبی بر کاردرمانی کودکان بیش فعال و کم توجه

بیشتر بدانید
لذت بخشیدن به زندگی هواداران با نیازهای ویژه باشگاه فرانکفورت بوسیله کاردرمانی

لذت بخشیدن به زندگی هواداران با نیازهای ویژه باشگاه فرانکفورت بوسیله کاردرمانی

بیشتر بدانید
تکنیک های کاردرمانی برای کاهش علائم اوتیسم در کودکان

تکنیک های کاردرمانی برای کاهش علائم اوتیسم در کودکان

بیشتر بدانید
نکته مهم کاردرمانی برای راه رفتن و مهارت های خود مراقبتی کودکان

نکته مهم کاردرمانی برای راه رفتن و مهارت های خود مراقبتی کودکان

بیشتر بدانید
ارتباط بیش از یکصد ژن با اوتیسم در یافته های کاردرمانی کودکان

ارتباط بیش از یکصد ژن با اوتیسم در یافته های کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
کیفیت خدمات آنلاین کاردرمانی کودکان مبتلا به اوتیسم چگونه است؟

کیفیت خدمات آنلاین کاردرمانی کودکان مبتلا به اوتیسم چگونه است؟

بیشتر بدانید
روند کاردرمانی کودکان مبتلا به اوتیسم در زمان شیوع ویروس کرونا

روند کاردرمانی کودکان مبتلا به اوتیسم در زمان شیوع ویروس کرونا

بیشتر بدانید
کاردرمانی کودکان برای تقویت مهارت و قدرت دست در زندگی روزمره کودک

کاردرمانی کودکان برای تقویت مهارت و قدرت دست در زندگی روزمره کودک

بیشتر بدانید
آنچه باید درباره واکنش مغز در کاردرمانی کودکان بیش فعال یا کم توجه بدانید!

آنچه باید درباره واکنش مغز در کاردرمانی کودکان بیش فعال یا کم توجه بدانید!

بیشتر بدانید
نقش کاردرمانی در بهبود مهارت های استفاده از قیچی در کودکان

نقش کاردرمانی در بهبود مهارت های استفاده از قیچی در کودکان

بیشتر بدانید
برنامه های اثر بخش کاردرمانی در کاهش اضطراب کودکان اوتیسم

برنامه های اثر بخش کاردرمانی در کاهش اضطراب کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
تاثیر یک متخصص کاردرمانی در اشتغال روزمره کودکان با وسایل بزرگسالان

تاثیر یک متخصص کاردرمانی در اشتغال روزمره کودکان با وسایل بزرگسالان

بیشتر بدانید
اهمیت مراجعه به گفتاردرمانی برای اختلال رشدی زبان در کودکان

اهمیت مراجعه به گفتاردرمانی برای اختلال رشدی زبان در کودکان

بیشتر بدانید
چگونه یک متخصص کاردرمانی در چالش های خاص کودکان کمک میکند؟

چگونه یک متخصص کاردرمانی در چالش های خاص کودکان کمک میکند؟

بیشتر بدانید
در تعطیلات فعالیت های بدنی را بخشی در کارهای روزمره کودکان قرار دهید

در تعطیلات فعالیت های بدنی را بخشی در کارهای روزمره کودکان قرار دهید

بیشتر بدانید
علائم اختلال هماهنگی رشد در کودکان 6 تا 7 سال

علائم اختلال هماهنگی رشد در کودکان 6 تا 7 سال

بیشتر بدانید
کاردرمانی در دوران کودکی می تواند در شدت اوتیسم تغییر چشمگیری ایجاد کند

کاردرمانی در دوران کودکی می تواند در شدت اوتیسم تغییر چشمگیری ایجاد کند

بیشتر بدانید
علائم اختلال هماهنگی رشد در کودکان زیر 6 سال چگونه است؟

علائم اختلال هماهنگی رشد در کودکان زیر 6 سال چگونه است؟

بیشتر بدانید
نقش گفتاردرمانی در درمان کودکان مبتلا به دیسپراکسی چیست؟

نقش گفتاردرمانی در درمان کودکان مبتلا به دیسپراکسی چیست؟

بیشتر بدانید
اصلاح الگوی نوشتن یک فرآیند تخصصی در کاردرمانی کودکان

اصلاح الگوی نوشتن یک فرآیند تخصصی در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
نقش کاردرمانی در درمان کودکان مبتلا به دیسپراکسیا چیست؟

نقش کاردرمانی در درمان کودکان مبتلا به دیسپراکسیا چیست؟

بیشتر بدانید
کاردرمانی نشان میدهد کودکانی که در نوزادی گریه میکنند در سنین بالاتر کمتر گریه خواهند کرد

کاردرمانی نشان میدهد کودکانی که در نوزادی گریه میکنند در سنین بالاتر کمتر گریه خواهند کرد

بیشتر بدانید
مشکلات مربوط به خواب نوزادان ممکن است نشان دهنده اوتیسم باشد

مشکلات مربوط به خواب نوزادان ممکن است نشان دهنده اوتیسم باشد

بیشتر بدانید
برنامه کاردرمانی در منزل و از راه دور برای توانبخشی سکته مغزی مؤثر است

برنامه کاردرمانی در منزل و از راه دور برای توانبخشی سکته مغزی مؤثر است

بیشتر بدانید
حیوانات خانگی در میزان استرس کودکان دارای اوتیسم میتواند موثر باشد

حیوانات خانگی در میزان استرس کودکان دارای اوتیسم میتواند موثر باشد

بیشتر بدانید
کمبود ویتامین D در دوران بارداری با ابتلای کودک به بیش فعالی مرتبط است

کمبود ویتامین D در دوران بارداری با ابتلای کودک به بیش فعالی مرتبط است

بیشتر بدانید
ارتباط اختلالات تغذیه و اوتیسم در کاردرمانی کودکان

ارتباط اختلالات تغذیه و اوتیسم در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
گفتاردرمانی آفازی یا زبان پریشی در کودکان چیست؟

گفتاردرمانی آفازی یا زبان پریشی در کودکان چیست؟

بیشتر بدانید
چگونه با کاردرمانی به کودک خود کمک کنیم تا دست نویس را بهبود ببخشد

چگونه با کاردرمانی به کودک خود کمک کنیم تا دست نویس را بهبود ببخشد

بیشتر بدانید
اختلالات مربوط به خواب کودکان میتواند مرتبط با اوتیسم باشد

اختلالات مربوط به خواب کودکان میتواند مرتبط با اوتیسم باشد

بیشتر بدانید
نقش بازی های ویدیویی در سنین مختلف در کاردرمانی کودکان

نقش بازی های ویدیویی در سنین مختلف در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
مسیر درمان کودکان مبتلا به اختلالات رشد در کاردرمانی کودکان چگونه است؟

مسیر درمان کودکان مبتلا به اختلالات رشد در کاردرمانی کودکان چگونه است؟

بیشتر بدانید
راهکار های کاردرمانی کودکان در اختلالات نوشتارپریشی یا دیسگرافیا

راهکار های کاردرمانی کودکان در اختلالات نوشتارپریشی یا دیسگرافیا

بیشتر بدانید
توصیه های گفتاردرمانی درباره تاثیر قرار گرفتن کودکان در مقابل تبلت و تلویزیون

توصیه های گفتاردرمانی درباره تاثیر قرار گرفتن کودکان در مقابل تبلت و تلویزیون

بیشتر بدانید
تحقیقات کاردرمانی کودکان نشان میدهد بازی های ویدیویی باعث ایجاد یا تشدید علائم ADHD نمیشوند

تحقیقات کاردرمانی کودکان نشان میدهد بازی های ویدیویی باعث ایجاد یا تشدید علائم ADHD نمیشوند

بیشتر بدانید
آسیب پذیری مربوط به مشکلات عاطفی ، اجتماعی و روانی در کودکان است

آسیب پذیری مربوط به مشکلات عاطفی ، اجتماعی و روانی در کودکان است

بیشتر بدانید
گفتاردرمانی کودکان مبتلا به آفازی یا زبان پریشی

گفتاردرمانی کودکان مبتلا به آفازی یا زبان پریشی

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی حسی در کودکان برای واکنش به اتفاقات اطرافشان

تاثیر کاردرمانی حسی در کودکان برای واکنش به اتفاقات اطرافشان

بیشتر بدانید
زمان قرار گرفتن در مقابل تبلت مهارت زبان کودکان را مختل می کند

زمان قرار گرفتن در مقابل تبلت مهارت زبان کودکان را مختل می کند

بیشتر بدانید
چگونه یک متخصص کاردرمانی کودکان برای فرزند خود پیدا کنیم؟

چگونه یک متخصص کاردرمانی کودکان برای فرزند خود پیدا کنیم؟

بیشتر بدانید
راهکار کاردرمانی در کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اوتیسم

راهکار کاردرمانی در کاهش پرخاشگری کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
اهمیت پیش بینی وقایع آینده مغز در کاردرمانی اوتیسم

اهمیت پیش بینی وقایع آینده مغز در کاردرمانی اوتیسم

بیشتر بدانید
تولید و آزمایش ابزار خاص اندازه گیری زندگی اوتیسم برای کاردرمانی کودکان

تولید و آزمایش ابزار خاص اندازه گیری زندگی اوتیسم برای کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
ارتباط تاثیر صفحات تلویزیون و تبلت و اوتیسم در دوره ویروس کرونا

ارتباط تاثیر صفحات تلویزیون و تبلت و اوتیسم در دوره ویروس کرونا

بیشتر بدانید
سن پدر با اختلالات عصبی رشدی در کودکان ارتباط دارد

سن پدر با اختلالات عصبی رشدی در کودکان ارتباط دارد

بیشتر بدانید
نکاتی برای مدیریت کودکان اوتیسم در خانه در زمان ویروس کرونا

نکاتی برای مدیریت کودکان اوتیسم در خانه در زمان ویروس کرونا

بیشتر بدانید
مهارت هایی که کاردرمانی کودکان روی آنها متمرکز میشود

مهارت هایی که کاردرمانی کودکان روی آنها متمرکز میشود

بیشتر بدانید
چگونه کاردرمانی کودکان در منزل می تواند به آنها در چالش های خاص کمک کند

چگونه کاردرمانی کودکان در منزل می تواند به آنها در چالش های خاص کمک کند

بیشتر بدانید
به مناسبت یکم اردیبهشت ، روز جهانی گفتاردرمانی

به مناسبت یکم اردیبهشت ، روز جهانی گفتاردرمانی

بیشتر بدانید
کودکان مبتلا به اوتیسم در دوره ویروس کرونا

کودکان مبتلا به اوتیسم در دوره ویروس کرونا

بیشتر بدانید
مشکلات پردازش های تصویری میتواند ریشه واقعی مشکلات کودکان باشد

مشکلات پردازش های تصویری میتواند ریشه واقعی مشکلات کودکان باشد

بیشتر بدانید
توسعه ابزار اندازه گیری استاندارد برای ارزیابی فلج صورت کودکان

توسعه ابزار اندازه گیری استاندارد برای ارزیابی فلج صورت کودکان

بیشتر بدانید
بهبود شبکه آموزشی شاد برای دانش آموزان استثنایی

بهبود شبکه آموزشی شاد برای دانش آموزان استثنایی

بیشتر بدانید
آغاز فعالیت کلینیک کاردرمانی آریان با رعایت اصول فاصله گذاری هوشمند از 30 فروردین ماه

آغاز فعالیت کلینیک کاردرمانی آریان با رعایت اصول فاصله گذاری هوشمند از 30 فروردین ماه

بیشتر بدانید
تاسیس 14 مدرسه اوتیسم در مناطق فاقد مدارس ویژه تا پایان سال

تاسیس 14 مدرسه اوتیسم در مناطق فاقد مدارس ویژه تا پایان سال

بیشتر بدانید
دستورالعمل چگونگی فعالیت مطب ها در دوره همه گیری کووید 19

دستورالعمل چگونگی فعالیت مطب ها در دوره همه گیری کووید 19

بیشتر بدانید
راهکارهای کاردرمانی در مدیریت رفتار کودکان مبتلا به اضافه بار حسی

راهکارهای کاردرمانی در مدیریت رفتار کودکان مبتلا به اضافه بار حسی

بیشتر بدانید
در مورد کاردرمانی اضافه بار حسی چه میدانید؟

در مورد کاردرمانی اضافه بار حسی چه میدانید؟

بیشتر بدانید
تغییر رنگ برج آزادی به مناسبت روز جهانی اوتیسم

تغییر رنگ برج آزادی به مناسبت روز جهانی اوتیسم

بیشتر بدانید
علائم نارساخوانی کودکان در سنین مختلف چگونه است؟

علائم نارساخوانی کودکان در سنین مختلف چگونه است؟

بیشتر بدانید
راهکارهای گفتاردرمانی برای رفع اضطراب کودکان در هنگام خواندن

راهکارهای گفتاردرمانی برای رفع اضطراب کودکان در هنگام خواندن

بیشتر بدانید
واقعیت مجازی در درمان ترس ها به کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم کمک می‌کند

واقعیت مجازی در درمان ترس ها به کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم کمک می‌کند

بیشتر بدانید
درخشش نابغه اوتیستیک مریوانی در برنامه عصر جدید

درخشش نابغه اوتیستیک مریوانی در برنامه عصر جدید

بیشتر بدانید
ساخت ربات های ویژه ای با قابلیت آموزش به کودکان اوتیسم

ساخت ربات های ویژه ای با قابلیت آموزش به کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
ورزش های رزمی به ارتقای تعاملات اجتماعی در جوانان مبتلا به اوتیسم کمک میکند

ورزش های رزمی به ارتقای تعاملات اجتماعی در جوانان مبتلا به اوتیسم کمک میکند

بیشتر بدانید
رفتار های خود تحریک کننده در کاردرمانی کودکان اوتیسم

رفتار های خود تحریک کننده در کاردرمانی کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
ضدعفونی پیشرفته مرکز کاردرمانی آریان طبق دستورالعمل وزارت بهداشت انجام شد

ضدعفونی پیشرفته مرکز کاردرمانی آریان طبق دستورالعمل وزارت بهداشت انجام شد

بیشتر بدانید
ویژگی های چهره ای متمایز در خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به اوتیسم

ویژگی های چهره ای متمایز در خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
توصیف رفتارهای تکراری در کودکان مبتلا به اوتیسم

توصیف رفتارهای تکراری در کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
نکات کاردرمانی درباره خطر اختلال بیش فعالی کم توجهی در نوزادان زودرس

نکات کاردرمانی درباره خطر اختلال بیش فعالی کم توجهی در نوزادان زودرس

بیشتر بدانید
تشخیص کاردرمانی درمورد حالت کاتاتونی در سندرم داون

تشخیص کاردرمانی درمورد حالت کاتاتونی در سندرم داون

بیشتر بدانید
نقش کاردرمانی در افزایش مهارت های گفتاری کودکان

نقش کاردرمانی در افزایش مهارت های گفتاری کودکان

بیشتر بدانید
تحلیل عمیق مشکلات عصب شناختی در کاردرمانی کودکان

تحلیل عمیق مشکلات عصب شناختی در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
مراجعه به کلینیک کاردرمانی کودکان برای دریافت تشخیص مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم

مراجعه به کلینیک کاردرمانی کودکان برای دریافت تشخیص مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای برای دانش آموزان استثنایی

آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای برای دانش آموزان استثنایی

بیشتر بدانید
امکان تماشای مسابقات جام جهانی 2022 قطر برای کودکان اوتیسم فراهم میشود

امکان تماشای مسابقات جام جهانی 2022 قطر برای کودکان اوتیسم فراهم میشود

بیشتر بدانید
کاردرمانی کودکان از فناوری اصلاح ژن جهت کمک به درمان اوتیسم استفاده میکند

کاردرمانی کودکان از فناوری اصلاح ژن جهت کمک به درمان اوتیسم استفاده میکند

بیشتر بدانید
سخنرانی دکتر مجید نعیمی در دوازدهمین کنگره بین المللی سکته مغزی ایران

سخنرانی دکتر مجید نعیمی در دوازدهمین کنگره بین المللی سکته مغزی ایران

بیشتر بدانید
تحصیل دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی

تحصیل دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی

بیشتر بدانید
کمبود ۲۱۰ مدرسه استثنایی و اوتیسم در کشور

کمبود ۲۱۰ مدرسه استثنایی و اوتیسم در کشور

بیشتر بدانید
استراتژی هایی بهبود مهارت های مطالعه برای کودکان

استراتژی هایی بهبود مهارت های مطالعه برای کودکان

بیشتر بدانید
10 نکته برای آماده سازی فرزندتان برای مقطع متوسطه

10 نکته برای آماده سازی فرزندتان برای مقطع متوسطه

بیشتر بدانید
لغو برگزاری کنگره کاردرمانی سال 98 !!!!!

لغو برگزاری کنگره کاردرمانی سال 98 !!!!!

بیشتر بدانید
جادوی گل - چگونه با کودکانمان از تمام آب و هواها لذت ببریم

جادوی گل - چگونه با کودکانمان از تمام آب و هواها لذت ببریم

بیشتر بدانید
کودک باید بتواند هر زمانی که می خواهد گریه کند

کودک باید بتواند هر زمانی که می خواهد گریه کند

بیشتر بدانید
مادری کردن برای کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش فعال

مادری کردن برای کودکان و نوجوانان مبتلا به بیش فعال

بیشتر بدانید
همایش بین المللی کودکان استثنایی

همایش بین المللی کودکان استثنایی

بیشتر بدانید
زنجیره سازی غذایی: رازهای بد غذایی کودکان چیست؟

زنجیره سازی غذایی: رازهای بد غذایی کودکان چیست؟

بیشتر بدانید
آیا سیمترا اوتیسم دارد؟ طراحان بازی های ویدیویی باید پاسخگو باشند

آیا سیمترا اوتیسم دارد؟ طراحان بازی های ویدیویی باید پاسخگو باشند

بیشتر بدانید
مداخله زبان در اوتیسم: پیامدهای تحقیقات زیست شناسی عصبی

مداخله زبان در اوتیسم: پیامدهای تحقیقات زیست شناسی عصبی

بیشتر بدانید
ماساژ نوزادان در کاردرمانی کودکان

ماساژ نوزادان در کاردرمانی کودکان

بیشتر بدانید
علائم اولیه آپراکسی یا کنش پریشی چیست؟ و چگونه می توان بر آن غلبه نمود؟

علائم اولیه آپراکسی یا کنش پریشی چیست؟ و چگونه می توان بر آن غلبه نمود؟

بیشتر بدانید
ارتباط اختلالات یادگیری و مشکلات بینایی

ارتباط اختلالات یادگیری و مشکلات بینایی

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی در افزایش عملکرد و کاهش مشکلات رفتاری

تاثیر کاردرمانی در افزایش عملکرد و کاهش مشکلات رفتاری

بیشتر بدانید
درمان شناختی رفتاری برای کودکان

درمان شناختی رفتاری برای کودکان

بیشتر بدانید
رژیم حسی در کاردرمانی

رژیم حسی در کاردرمانی

بیشتر بدانید
ارتباط دستگاه گوارش با اختلال اوتیسم

ارتباط دستگاه گوارش با اختلال اوتیسم

بیشتر بدانید
خطر رویارویی با پلیس در افراد اوتیستیک

خطر رویارویی با پلیس در افراد اوتیستیک

بیشتر بدانید
ارتباط سن والدین با خطر ابتلا به اختلالات عصبی مزمن

ارتباط سن والدین با خطر ابتلا به اختلالات عصبی مزمن

بیشتر بدانید
ارتباط بین رژیم غذایی مادران در دوران بارداری و اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی

ارتباط بین رژیم غذایی مادران در دوران بارداری و اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی

بیشتر بدانید
فقر آهن در کودکان اوتیستیک

فقر آهن در کودکان اوتیستیک

بیشتر بدانید
بهداشت روانی کودکان

بهداشت روانی کودکان

بیشتر بدانید
تاثیرکمبود ویتامین a و d در تشدید علائم اختلالات طیف اوتیسم

تاثیرکمبود ویتامین a و d در تشدید علائم اختلالات طیف اوتیسم

بیشتر بدانید
تاثیر روش جدید گفتار درمانی درگفتار کودکان اوتیستیک

تاثیر روش جدید گفتار درمانی درگفتار کودکان اوتیستیک

بیشتر بدانید
تاثیر ایمپلنت در سیگنال‌های مغزی مربوط به گفتار

تاثیر ایمپلنت در سیگنال‌های مغزی مربوط به گفتار

بیشتر بدانید
تاثیر تبلت در بهبود اختلالات گفتاری

تاثیر تبلت در بهبود اختلالات گفتاری

بیشتر بدانید
 شباهت‌های بین گفتار انسان و پرندگان

شباهت‌های بین گفتار انسان و پرندگان

بیشتر بدانید
بررسی رابطه میان نیم کره راست مغز و لکنت

بررسی رابطه میان نیم کره راست مغز و لکنت

بیشتر بدانید
تاثیر حیوانات خانگی بر روند گفتاردرمانی

تاثیر حیوانات خانگی بر روند گفتاردرمانی

بیشتر بدانید
لوح رایانه می‌توانند به درمان گفتار برای کودکان کمک کنند

لوح رایانه می‌توانند به درمان گفتار برای کودکان کمک کنند

بیشتر بدانید
کاردرمانی کودکان معلول در مدرسه

کاردرمانی کودکان معلول در مدرسه

بیشتر بدانید
اثربخشی کاردرمانی در بهبود روماتیسم مفصلی

اثربخشی کاردرمانی در بهبود روماتیسم مفصلی

بیشتر بدانید
خدمات آسیب‌شناسی گفتاری – زبانی کلینیک گفتاردرمانی آریان

خدمات آسیب‌شناسی گفتاری – زبانی کلینیک گفتاردرمانی آریان

بیشتر بدانید
تقویت مهارت های حرکتی

تقویت مهارت های حرکتی

بیشتر بدانید
تفاوت ساختار مغز در کودکان با اختلال رفتاری

تفاوت ساختار مغز در کودکان با اختلال رفتاری

بیشتر بدانید
روش درمان TNS برای انواع اختلالات کودکان

روش درمان TNS برای انواع اختلالات کودکان

بیشتر بدانید
روش درمانی موثر برای کودکان مبتلا به سندرم داون

روش درمانی موثر برای کودکان مبتلا به سندرم داون

بیشتر بدانید
اختلال هماهنگی رشد

اختلال هماهنگی رشد

بیشتر بدانید
تکنولوژی ثبت حرکات صورت و کمک به شناسایی اختلالات گفتاری

تکنولوژی ثبت حرکات صورت و کمک به شناسایی اختلالات گفتاری

بیشتر بدانید
رابطه هوش پدر با خطر ابتلا به اوتیسم

رابطه هوش پدر با خطر ابتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
 دوران بارداری و خطر ابتلا به اوتیسم

دوران بارداری و خطر ابتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
خواب خوب برای کودکان و نوجوانان با اختلال کم توجهی/بیش فعالی

خواب خوب برای کودکان و نوجوانان با اختلال کم توجهی/بیش فعالی

بیشتر بدانید
آیا رژیم غذایی بر اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی تاثیر می‌گذارد ؟

آیا رژیم غذایی بر اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی تاثیر می‌گذارد ؟

بیشتر بدانید
رابطه سن ماه تولد در ابتلا به اختلال کم توجهی / بیش فعالی

رابطه سن ماه تولد در ابتلا به اختلال کم توجهی / بیش فعالی

بیشتر بدانید
واقعیتی درباره زبان و شنوایی

واقعیتی درباره زبان و شنوایی

بیشتر بدانید
روایت داستان در کودکان با اختلال طیف AUTISM

روایت داستان در کودکان با اختلال طیف AUTISM

بیشتر بدانید
وظایف گفتاردرمانگران

وظایف گفتاردرمانگران

بیشتر بدانید
اثربخشی کاردرمانی در بهبود دردهای مزمن

اثربخشی کاردرمانی در بهبود دردهای مزمن

بیشتر بدانید
 کاردرمانی در کودکان با اختلال هماهنگی رشد

کاردرمانی در کودکان با اختلال هماهنگی رشد

بیشتر بدانید
تاثیر خواب بیشتر بر افزایش عملکرد در نوجوانان با اختلال کم توجهی/ بیش فعالی

تاثیر خواب بیشتر بر افزایش عملکرد در نوجوانان با اختلال کم توجهی/ بیش فعالی

بیشتر بدانید
بررسی ارتباط احتمالی بین اوتیسم و داروهای ضد میگرن

بررسی ارتباط احتمالی بین اوتیسم و داروهای ضد میگرن

بیشتر بدانید
ارتباط احتمالی بین اوتیسم و داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری

ارتباط احتمالی بین اوتیسم و داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری

بیشتر بدانید
اثربخشی کاردرمانی درارائه خدمات بالینی به بیماران دچار زوال عقل

اثربخشی کاردرمانی درارائه خدمات بالینی به بیماران دچار زوال عقل

بیشتر بدانید
لکنت زبان ممکن است ناشی از " توقف سیگنال " در مغز باشد

لکنت زبان ممکن است ناشی از " توقف سیگنال " در مغز باشد

بیشتر بدانید
بررسی رابطه میان تغذیه و اختلال ADHD

بررسی رابطه میان تغذیه و اختلال ADHD

بیشتر بدانید
تاثیر کاردرمانی در بهبود اختلال پارکینسون

تاثیر کاردرمانی در بهبود اختلال پارکینسون

بیشتر بدانید
تشخیص اوتیسم قبل از تولد

تشخیص اوتیسم قبل از تولد

بیشتر بدانید
اتیسم در بزرگسالان

اتیسم در بزرگسالان

بیشتر بدانید
زمان طلایی رفع اختلالات گفتاری/ حداکثر سن شروع تکلم کودک

زمان طلایی رفع اختلالات گفتاری/ حداکثر سن شروع تکلم کودک

بیشتر بدانید
اختلالات حرکتی در اوتیسم می تواند برگشت پذیر باشد

اختلالات حرکتی در اوتیسم می تواند برگشت پذیر باشد

بیشتر بدانید
علامت های زمانی مغز در اوتیسم متفاوت است.

علامت های زمانی مغز در اوتیسم متفاوت است.

بیشتر بدانید
محققان می گویند موسیقی درمانی علائم اوتیسم را در کودکان بهبود نمی بخشد.

محققان می گویند موسیقی درمانی علائم اوتیسم را در کودکان بهبود نمی بخشد.

بیشتر بدانید
محققان ابزار پزشکی دیجیتال را برای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم

محققان ابزار پزشکی دیجیتال را برای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
رویکرد داده های عظیم  برای ارزیابی درمان های اوتیسم موثر است.

رویکرد داده های عظیم برای ارزیابی درمان های اوتیسم موثر است.

بیشتر بدانید
نقش ژن های جدید راه حلی برای بیش فعالی کودکان

نقش ژن های جدید راه حلی برای بیش فعالی کودکان

بیشتر بدانید
آیا کامپیوتر میتواند اوتیسم را تشخیص دهد؟

آیا کامپیوتر میتواند اوتیسم را تشخیص دهد؟

بیشتر بدانید
مراقبت های بهداشتی بیشتر کودکان اوتیسم

مراقبت های بهداشتی بیشتر کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
اضطراب مشکلات اجتماعی در کودکان اوتیسم را افزایش میدهد.

اضطراب مشکلات اجتماعی در کودکان اوتیسم را افزایش میدهد.

بیشتر بدانید
ارتباط آلودگی هوا و مادران باردار کودکان اوتیسم

ارتباط آلودگی هوا و مادران باردار کودکان اوتیسم

بیشتر بدانید
دانشمندان ژن ها را به آناتومی مغز در اوتیسم پیوند دادند.

دانشمندان ژن ها را به آناتومی مغز در اوتیسم پیوند دادند.

بیشتر بدانید
 نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی برای نوجوانان مبتلا به اوتیسم

نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی برای نوجوانان مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
تشخیص اوتیسم در کودکان با روش جدید آزمایش خون

تشخیص اوتیسم در کودکان با روش جدید آزمایش خون

بیشتر بدانید
روش جدید تشخیص افسردگی در افراد مبتلا به اوتیسم

روش جدید تشخیص افسردگی در افراد مبتلا به اوتیسم

بیشتر بدانید
عفونت‌های شدید در دوران کودکی ممکن است احتمال ابتلا به اوتیسم را افزایش دهد.

عفونت‌های شدید در دوران کودکی ممکن است احتمال ابتلا به اوتیسم را افزایش دهد.

بیشتر بدانید
 اثر انگشت شبکه مغز منحصر به فرد در نوزادان اوتیسم قابل مشاهده است

اثر انگشت شبکه مغز منحصر به فرد در نوزادان اوتیسم قابل مشاهده است

بیشتر بدانید
اوتیسم و تاثیر کمبود روی در رشد اولیه

اوتیسم و تاثیر کمبود روی در رشد اولیه

بیشتر بدانید
ارتباطات مغزی مرتبط با اختلال پردازش حسی

ارتباطات مغزی مرتبط با اختلال پردازش حسی

بیشتر بدانید
دریافت تحریکات بیش از اندازه حسی ،میتواند خطر ابتلا به بیش فعالی را بیشتر نماید

دریافت تحریکات بیش از اندازه حسی ،میتواند خطر ابتلا به بیش فعالی را بیشتر نماید

بیشتر بدانید
ام آر آی نوزادان نشان دهنده ارتباط افزایش مایع مغزی نخاعی با اوتیسم است

ام آر آی نوزادان نشان دهنده ارتباط افزایش مایع مغزی نخاعی با اوتیسم است

بیشتر بدانید
آیا آلودگی ارتباطی با ابتلا بیماری اوتیسم دارد

آیا آلودگی ارتباطی با ابتلا بیماری اوتیسم دارد

بیشتر بدانید
برگزاری هفدهمین کنگره گفتاردرمانی ایران ،اردیبهشت ۹۸

برگزاری هفدهمین کنگره گفتاردرمانی ایران ،اردیبهشت ۹۸

بیشتر بدانید
برگزاری بیست و سومین کنگره کاردرمانی نیمه اول دی ماه ۹۷

برگزاری بیست و سومین کنگره کاردرمانی نیمه اول دی ماه ۹۷

بیشتر بدانید
از نشستن به حالت w در کودکان جلوگیری کنید

از نشستن به حالت w در کودکان جلوگیری کنید

بیشتر بدانید
کاردرمانی باید تحت پوشش بیمه تکمیلی هم باشد

کاردرمانی باید تحت پوشش بیمه تکمیلی هم باشد

بیشتر بدانید
خانه های کوچک برای معلولان ذهنی ساخته خواهد شد

خانه های کوچک برای معلولان ذهنی ساخته خواهد شد

بیشتر بدانید
اینجا کافه دانتیسم است اوتیسم و سندرم داون

اینجا کافه دانتیسم است اوتیسم و سندرم داون

بیشتر بدانید
کـودک اوتیسم میتوانـد در مهدکودک های عادی آموزش ببیند

کـودک اوتیسم میتوانـد در مهدکودک های عادی آموزش ببیند

بیشتر بدانید
برگزاری کنگره بیست و سوم کاردرمانی ایران دیماه ۹۷

برگزاری کنگره بیست و سوم کاردرمانی ایران دیماه ۹۷

بیشتر بدانید
اخبار

دسته بندی