برخی از کودکان ممکن به خدماتی که در مرکز کاردرمانی کودکان ارائه میشود اعم از خدمات کاردرمانی ، گفتاردرمانی و توانبخشی عصبی نیاز داشته باشند. برای متوجه شدن اینکه فرزند شما واجد شرایط درمان هست یا خیر ، می توانید از متخصصین کاردرمانی کودکان راهنمایی بگیرید.

 

برخی از کودکان با اختلالات مختلف مانند اوتیسم ممکن است کاردرمانی را در یک گروه کوچک یا به صورت جداگانه دریافت کنند. این به عنوان خدمات مستقیم کاردرمانی کودکان و گفتاردرمانی شناخته می شود. در موارد دیگر ، کاردرمانگران به والدین پیشنهاداتی می دهند ، اما مستقیماً با بچه ها کار نمی کنند. این به عنوان خدمات فقط مشاوره و یا کاردرمانی در منزل شناخته می شود. این نوع از درمان به تشخیص متخصص کاردرمانی یا گفتاردرمانی انجام میشود.
 

اگر فرزند شما رفتارهای غیر معمول دارد ، می توانید در مورد مراجعه به یک مرکز کاردرمانی کودکان با پزشک فرزند خود صحبت کنید. با این حال ، شما میتوانید با جست و جو درمورد کلمه " کاردرمانی " و یا " کاردرمانی کودکان " در گوگل بهترین و نزدیکترین مرکز کاردرمانی کودکان را بیابید. برخی از برنامه های بیمه کاردرمانی را پوشش می دهد.