کاردرمانی کودکان در حالی که وقایع کنونی ویروس کرونا استرس را برای همه خانواده ها افزایش داده است ،نشان میدهد والدین کودکانی که مبتلا به اوتیسم هستند به طور متوسط ​​استرس بالاتری نسبت به والدین فرزندان در حال رشد که این اختلال را ندارند گزارش می دهند.

برخی والدین با احساس مسئولیت و مسئولیتهای مختلف در معرض خطر قرار می گیرند ، برخی از والدین به عنوان منبع آسایش و پشتیبانی به حیوانات خانگی روی می آورند.

اکنون ، تحقیقات دانشگاه میسوری نشان داده است که حیوانات اهلی منجر به پیوندهای شدید و کاهش استرس هم برای کودکان مبتلا به اوتیسم و ​​هم برای والدین آنها می شود.

برای مطالعه بیشتر وارد لینک منبع خبر شوید.