براساس یافته های ارائه شده توسط دانشگاه کالیفرنیا ، استیون سی کرامر ، متخصص توانبخشی و کاردرمانی در منزل ، استفاده از یک سیستم بهداشتی و درمانی و تحت نظارت متخصصین کاردرمانی و فیزیوتراپیست ، یک وسیله مؤثر برای بهبود وضعیت حرکتی بازو در بازماندگان سکته مغزی است.

نقص حرکتی کمک بزرگی به معلولیت بعد از سکته مغزی می کند و می دانیم که کاردرمانی و فیزیوتراپی نتایج بیماران را در یک برنامه توانبخشی تحت نظارت بهبود می بخشد.

از آنجا که بسیاری از بیماران به دلایلی از جمله هزینه ، در دسترس نبودن و مشکل در مسافرت ، مراجعه به کاردرمانی و پروسه درمان خود را دریافت نمی کنند ، ما می خواهیم تعیین کنیم که آیا یک برنامه جامع درمان از راه دور در خانه می تواند به اندازه توانبخشی در مرکز کاردرمانی مؤثر باشد یا خیر؟

در مطالعه‌ای که در 11 سایت ایالات متحده انجام شده است ، 124 نفر از بازماندگان سکته مغزی تحت شش هفته تحت درمان با حرکات شدید بازو قرار گرفتند که نیمی از آنها تحت درمان با کاردرمانی تحت نظارت سنتی و نیمی تحت یک برنامه توانبخشی در منزل تحت نظارت یک سیستم از راه دور آنلاین قرار گرفتند.

افراد مورد مطالعه پس از سکته مغزی بودند و هنگام ورود به مطالعه نقص موتور بازو داشتند. در 30 روز پس از پایان درمان ، افراد گروه بالینی بهبود یافته اند.

یافته های کنونی از یک سیستم مبتنی بر کاردرمانی در منزل ، که تحت نظارت یک درمانگر دارای مجوز استفاده می شود ، برای ارائه توانبخشی بالینی با معناداری بالینی پشتیبانی می کند . برنامه های آینده ممکن است درمان طولانی مدت را مورد بررسی قرار دهند.

این تحقیق برگرفته از یافته های یک مطالعه مقدماتی است که بر روی 12 بیمار مبتلا به سکته مغزی و کمبود حرکتی در بازو انجام شده است. نتایج ، در نوامبر 2017 در ژورنال Neurorehabilitation and Repair  منتشر شد ، نشان داد که انطباق بیمار بسیار عالی بود (9/97٪) و شرکت کنندگان سود قابل توجهی در بازو داشتند.


لینک منبع