محققان دانشگاه warwick این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که کودکانی که در نوزادی بدون مداخله والدین گریه کرده اند در سنین بعدی کمتر گریه میکنند و بهانه میگیرند. کاردرمانگران و محققان 178 نوزاد و مادرانشان را در طی 18 ماه مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند که چقدر زود و چند بار مادران هنگام گریه کردن نوزادان مداخله می کنند.
نوزادانی که به میزان معمول و کافی چند بار گریه می کردند ، مدت زمان گریه آنها در 18 ماه کمتر بود.

برای ارزیابی رشد رفتاری ، یک روانشناس و یک متخصص کاردرمانی کودکان در کنار مادر قرار گرفت تا نتیجه 18 ماه را گزارش دهد.

یافته های تحقیقات کاردرمانی نوزادان نشان داد که دو سوم مادران به طور شهودی ، از توانایی شیرخوارگی نوزاد برای آرام کردن نوزاد استفاده میکنند ، بنابراین نوزادان می توانند مهارت خود تنظیم را یاد بگیرند. محققان میگویند ، ایجاد تمایز با انواع مختلف گریه به نوزادان می آموزد که چگونه در ماه های بعد خواسته های خود را نشان دهند.
بیشتر والدین به مرور زمان بطور شهودی خودشان را با نوع گریه های نوزاد تطبیق می دهند و متناسب با نیازهای کودک رفتار میکنند ، اما نکته ای که کاردرمانی به آن اشاره دارد این است که قبل از مداخله مادر و والدین در هنگام گریه نوزاد اندکی صبر کنید و به نوزادان خود این فرصت را بدهید که یاد بگیرند چگونه خودشان را با شرایط تنظیم کنند. اکثر نوزادان علیرغم اینکه والدینشان فوراً مداخله می کنند ، گریه نمی کنند و حتی خوب رشد می کنند.


اگر نوزاد شما بیش از حد و مداوم گریه میکند و گریه او ساکت نمیشود برای معاینه حتما به یک مرکز کاردرمانی کودکان یا متخصص کودک مراجعه کنید
لینک منبع