اختلال هماهنگی رشد (DCD) شرایطی است که بر نحوه حرکت بچه ها تأثیر می گذارد. همچنین این اختلال در کودکان می تواند تأثیر زیادی در یادگیری داشته باشد که در کاردرمانی کودکان به آن پرداخته میشود.

 

علائم اختلالات هماهنگی رشدی که در کاردرمانی کودکان پیش دبستانی و کوچکتر دیده میشود عبارت است از :

 

  • کودک در نگهداری و استفاده از ظروف مشکل دارد ( به عنوان مثال با گرفتن قاشق و چنگال در دست مشکل دارد).

 

  • کودکانی که در خوردن غذا به صورت مستقل مشکل دارند.

 

  • کودکانی که در دوچرخه سواری یا پدال زدن و هدایت دوچرخه حتی با وجود چرخ های کمکی مشکل دارند.

 

  • کودکانی که در پرتاب توپ دچار مشکل هستند.

 

  • کودکانی که از بازی هایی که با توپ انجام میشود میترسند و یا در بازی ها شرکت نمیکنند ( به طور مثال کودکی که با پرتاب توپ نرم به سمت جلو و یا نحوه پرتاب توپ مشکل دارد و از انجام این بازی ها فرار میکند.)

 

  • بازی های خشن زیاد انجام میدهد یا به خود یا کودکان دیگر ضربه میزند و یا به طور تصادفی کودکان دیگر را هل میدهد.

 

  • مشکلی در حرکات دست و عملکردهایی دارد که همراه با نشانه هایی در سر ، شانه ها ، انگشتان دست و پا و یا زانو ها همراه هستند دارد.

 

  • کودکانی که در نشستن به صورت قائم و درست یا تحمل نشستن ثابت در یکجا مشکل دارند.

 

 

 

 

 

لینک منبع