اهمیت ویژه برای هواداران معلول،کم توان ذهنی و افراد با نیاز های ویژه باشگاه فرانکفورت در پی فعالیت های کاردرمانی کودکان و نوجوانان

 

در پی فعالیت های کاردرمانی برای رسیدن کودکان و نوجوانان برای داشتن فعالیت های روزمره ، طی حرکت قابل ستایش باشگاه آینتراخت فرانکفورت برای هواداران معلول و نابینا و کم بینا ، افراد و کودکان فلج مغزی که از هواداران این باشگاه ورزشی هستند تدابیر وبژه ای در نظر گرفته شده است.

 

این باشگاه از روز 17 فوریه ، برای تمامی بازی ‌های خانگی خود امکاناتی فراهم کرده است تا هواداران معلول و کودکان و نوجوانان فلج مغزی از درب منزل به صورت رایگان به ورزشگاه منتقل شود و پس از اتمام بازی آنها را به خانه برگردانند.

 

اینگونه تدبیرات میتواند از طریق متخصصین کاردرمانی کودکان در مکان های دیگر برای راحتی کودکان و نوجوانان استثنایی و با نیاز های ویژه مانند اوتیسم ، فلج مغزی ، کم توان ذهنی و ... در فدراسیون های ورزشی انجام شود تا این افراد نیز بتوانند زندگی عادی همانند دیگر شهروندان داشته باشند.

 

این کار با مشارکت شرکت حمل و نقل Kohler-Transfer GmbH & Co KG صورت گرفته است.

 

همچنین این تیم برای هواداران نابینا و کم بینا باشگاه خود نیز جایگاهی مخصوص فراهم کرده است تا روند بازی برایشان توضیح داده شود و آنها نیز در جریان بازی قرار بگیرند.

 

ما همواره در کاردرمانی کودکان سی پی ، کاردرمانی کودکان اوتیسم و ... در جهت زندگی هر چه راحت تر این کودکان و نوجوانان برای مشارکت در کارهای روزمره میپردازیم تا تعاملات این کودکان و نوجوانان با دنیای بیرون روند طبیعی خود را طی نماید.