چگونه برنامه ها و بازی هایی که کاردرمانگران به خانواده ها جهت بهبود بیش فعالی و اوتیسم به آنها معرفی میکنند میتواند در کنترل مهارت های خود کنترلی کودکان بیش فعال موثر باشد؟

 

 این برنامه ها و بازی ها حتی میتواند به صورت کاردرمانی در منزل و یا کاردرمانی آنلاین در اختیار والدین قرار بگیرد.

 

تحقیقات نشان می دهد کودکانی که پدرانشان از سن بسیار جوانی برای بازی با آنها وقت میگذارند ، میتواند کنترل رفتارها و احساسات کودکانشان در بزرگسالی را آسان تر کند.

 

این تحقیق ، توسط دانشگاهیان دانشکده آموزش ، دانشگاه کمبریج ، شواهد تکه تکه را از 40 سال گذشته جمع کرده تا اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی بازی پدران، با فرزندان خود هنگام کودکی (سن 0 تا 3 سال) جمع آوری کند. محققان می خواستند دریابند که آیا بازی پدر با کودک با نحوه بازی کودکان با مادران و تأثیر آن در رشد کودکان متفاوت است یا خیر.

 

همچنین میتوانید مقاله کاردرمانی برای راه رفتن کودک و کاردرمانی برای نشستن کودک را مطالعه کنید.

 

اگرچه در کل بین پدران و مادران شباهت های زیادی وجود دارد ، یافته های کاردرمانی برای رشد کودکان  نشان می دهد که پدران حتی با فرزندان کوچک بازی های بدنی بیشتری میکنند ، و فعالیت هایی مانند غلغلک دادن ، تعقیب و گریز همراه با دویدن و سواری روی پشت را انتخاب می کنند.

 

به نظر می رسد این امر به کودکان کمک می کند تا در سنین جوانی و بزرگسالی احساسات خود را کنترل کنند. همچنین ممکن است باعث شود که آنها بعداً رفتار خود را تنظیم کنند ، زیرا آنها وارد مراحلی از زندگی می شوند که این مهارت ها مهم هستند به خصوص مکان هایی مانند مدرسه ( آموزش مهارت های خود تنظیمی نیز یکی از زمینه هایی است که کاردرمانی در آن فعالیت میکند ).

 

بازی والدین و کودک در سالهای اول زندگی به حمایت از مهارتهای اساسی اجتماعی ، شناختی و ارتباطی معروف است ، اما بیشتر تحقیقات بر مادران و نوزادان متمرکز است. مطالعات کاردرمانی که در مورد بازی پدر و کودک تحقیق می کنند غالباً اندک هستند اما در کلینیک کاردرمانی آریان نقش پدر همانند مادر در رشد کودک موثر خواهد بود.

 

بررسی کمبریج از داده های 78 مطالعه ، بین 1977 تا 2017 انجام شده است . محققان اطلاعات ترکیبی را برای الگوهایی درباره چگونگی بازی پدر و مادر در کنار هم ، ماهیت آن بازی و هرگونه ارتباط احتمالی با رشد کودکان تجزیه و تحلیل کردند.

 

 

مطالب زیر میتواند برای شما مفید باشد:

 

کاردرمانی برای کودکان بیش فعال

کاردرمانی ذهنی کودکان بیش فعال

بیش فعالی در کودکان چیست

کاردرمانی ذهنی کودکان اوتیسم

استفاده از بازی در تمرینات کاردرمانی

 

 

 

 

متن کامل را در لینک خبر مطالعه کنید.