مهارت خودکنترلی ممکن است ساده به نظر برسد ، اما واقعاً یک مهارت پیچیده است. گاهی خانواده ها تا قبل از مراجعه به کلینیک کاردرمانی کودکان از ضعف این مهارت در کودک خود بی اطلاع هستند.

 

در واقع ، این بخشی از گروه مهارتهایی است که به کودکان اجازه می دهد افکار ، اعمال و احساسات خود را مدیریت کنند تا بتوانند کارها را انجام دهند. (متخصصین کاردرمانی این مهارت ها را جزء عملکرد اجرایی می نامند.)

 

در کار درمانی کودکان سه نوع خودکنترلی تعریف میشود :

 

کنترل ضربه

کنترل عاطفی

کنترل حرکتی

 

 

بهبود مهارت های کودکان در کاردرمانی با استفاده از تقویت مهارت خود کنترلی در کودکان

داشتن خود کنترلی به کودکان در همه زمینه های زندگی کمک می کند. اما اهمیت ویژه ای در رابطه با معاشرت وجود دارد. كنترل اعمال و واكنشها به کودکان كمک مي كند تا با همسالان خود ارتباط بر قرار کنند و دوست شوند. داشتن ارتباط اجتماعی باعث افزایش عزت نفس آنها می شود و از گوشه گیری و انزوای کودکان جلوگیری میکند.

 

با وجود اینکه مهارت خودکنترلی با گذشت زمان در کودکان توسعه می یابد. این توسعه از زمانی شروع می شود که کودکان بسیار جوان هستند و تا 20 سالگی ادامه می یابد.

 

راهکارهای پیشنهادی کاردرمانی برای خودکنترلی در سنین بالاتر :

 

 1 - صبر کنید تا چیزهایی را که می خواهند بدون خشم بدست بیاورند

2 - پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد اگر آنها چیزی بگویند یا نگویند یا کاری انجام دهند

4 - عصبانیت یا ناامیدی خود را بدون طغیان مدیریت کنید

5 =  هدفی را تعیین کنید و برای دستیابی به آن یک برنامه گام به گام تهیه کنید

7 - فکر کنید که چگونه رفتار آنها بر دیگران تأثیر می گذارد و بر اساس آن تفکر تغییراتی ایجاد می کند.

 

اگر چه تمام موارد گفته شده قطعی و کافی نخواهد بود و برای بررسی دقیقتر و نحوه مداخله نیاز به ارزیابی دقیق توسط متخصص کاردرمانی کودکان میباشد.

 

 

 

 

لینک منبع