تست خون جدید می‌تواند اوتیسم را در کودکان تشخیص دهد دانشمندان دریافته اند که میتوانند با استفاده از آزمایش خون و آزمایش ادرار اوتیسم را در کودکان تشخیص دهند . محققان دانشگاه وارویک در دانشگاه وارویک ، اظهار داشتند که این آزمایش ، اولین نوع از نوع خود است ، که می‌تواند منجر به تشخیص زودهنگام اختلالات طیف اوتیسم کودکان شود که میتوانند پس ازتولد درمان مناسبی داشته باشند. ASD عمدتا ً بر تعامل اجتماعی فرد و ارتباطات فرد ، با علائمی که می‌تواند شامل اختلالات گفتاری ، رفتار تکراری ، بیش‌فعالی ، اضطراب ، و دشواری سازگاری با محیط‌های جدید باشد ، تاثیر می‌گذارد .

لینک منبع