مواجهه با یک ترکیب مورد استفاده برای درمان میگرن و تشنج‌های ناشی از ویژگی‌های مربوط به اوتیسم , تحقیق مبتکرانه با ماهی زبرا را نشان داده‌است .مطالعات انجام‌شده توسط دانشگاه علوم پزشکی ایالتی اورگان, نشان داد که مواجهه با اسید,منجر به فنوتیپ و رفتارهای مرتبط با اختلال طیف اوتیسم وعلل آن شده‌است

اطلاعاتی که ما می‌خواهیم بر آن تاکید کنیم مفید بودن این مدل است . ما می‌توانیم به سرعت به عوامل ژنتیکی و محیطی مرتبط با اوتیسم نگاه کنیم که درک آن‌ها در انسان بسیار مشکل است . سهولت و سرعت تجزیه و تحلیل ژنتیکی در این مدل , در مقایسه با مدل جوندگان بسیار جذاب است . "

اختلال طیف اتیسم شامل پنج اختلال رشدی مرتبط با  تعاملات اجتماعی , کمبود در ارتباطات کلامی و غیر کلامی , الگوهای تکراری رفتاری وعدم واکنش به تحریک حسی است . عواملی که در پشت اتیسم وجود دارند , شناخته‌شده نیستند , اما علت آن , داشتن هر دو مولفه ژنتیکی و محیطی است .اوتیسم از دهه ۱۹۷۰ تاکنون افزایش‌یافته است . اوتیسم تمام گروه‌های نژادی , اجتماعی و‌اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد , اما در بین پسران شایع‌تر از دختران است .

ماهی زبرا در حدود ۵ روز از یک سلول به یک ماهی بالغ تبدیل میشود. آن‌ها به سرعت تکثیر می‌شوند و به ویژه برای مطالعه نمو و ژنتیک مهره‌داران , از جمله اثرات آلودگی‌های محیطی و دارویی در نمو اولیه جنینی مفید هستند .

ماهی زبرا شباهت قابل‌توجهی به انسان در سطوح مولکولی , ژنتیکی و سلولی دارد و به همین دلیل بسیاری از یافته‌های ماهی زبرا به انسان مربوط می‌شود .یافته‌های این مطالعه نشان داد که درمان جنین‌های ماهی زبرا با اسید، هشت ساعت پس از لقاح منجر به افزایش معنی‌دار فنوتیپ catenin می‌شود .

 

 

لینک منبع