از نشستن به حالت w در کودکان جلوگیری کنید

 وضعیت W در کودکان یک وضعیت کاملاً مورد تمایل کودکان در اکثر کودکان به حساب می آید.

تقریبا ۵۰ درصد کودکان این وضعیت را به خود می گیرند ولی والدین باید از خطرات و مضرات این روش آگاه باشند.

حالا می خواهیم بگوییم که چرا کودکان علاقه زیادی به نشستن به صورت W دارند. هر کودکی برای بازی نیاز به تحرک و و ثبات و هماهنگی این دو عامل با همدیگر دارد .کودک نمی‌خواهد وقتی که تمرکز زیادی برای بازی کردن دارد نگران  ثبات در تنه و لگن خود باشد .کودکانی که به صورت مداوم از این روش برای نشستن استفاده می‌کنند به تنه و لگن خود ثبات می دهند تا بتوانند دست ورزی  بهتری در موقع بازی داشته باشند.

نشستن غلط به حالت  w شکل

حال چرا بعضی از کودکان نباید به این حالت بنشینند برای بسیاری از کودکان نشستن به حالت W توصیه نمی‌شود. کودکانی که مشکلات ارتوپدیک دارند نباید W نشستن را تجربه کنند به دلیل اینکه مشکلات ارتوپدی تشدید میشود همچنین وضعیت w می‌تواند باعث در رفتگی لگن شود و آن را تشدید کند.

 اگر در کودکی از قبل سفتی عضلانی وجود داشته باشد W نشستن می‌تواند آن را تشدید کند .این کار میتواند‌ عضلات همسترینگ نزدیک کننده های لگن و چرخاننده های داخلی را سفت تر و کوتاه تر نماید.

اگر کودک دارای مشکلات نورولوژیک می باشد و یا اینکه تاخیر رشدی در حرکت دارد باید به این حالت ننشیند

چگونه می توانیم از این وضعیت W نشستن جلوگیری کنیم

 مهمترین و موثرترین راه برای جلوگیری از این مشکل پیشگیری از تبدیل شدن آن به یک عادت می باشد وضعیت کودک را پیش بینی کنید و قبل از آن که به وقوع بپیوندد جلوی آن را بگیرید در واقع باید کودکان را به سمت روش‌های جایگزین در نشستن هدایت کنیم.