درمان نقايص كنترل وضعيتي


مداخلات براي براي تقويت پاسخهاي وضعيتي با فراهم كردن حسهاي تشديد يافته عمقي و تعادلي جاسازي شده درون زمينه فعاليتهايي كه مكانيسمهاي پوسچرال را به چالش ميكشد، انجام ميشود. با وادار كردن كودك به درگير شدن در فعاليتي در وضعيت دمر و كاركردن برخلاف جاذبه كه حركات خطي را فراهم ميكند،و تاپ خوردن درتاپ گلايدري در حالت دمركهExtension  كل بدن را ايجاد ميكند، Postural Extension مشخص ميشود. Postural Flexion پاسخي است به فعاليتهاي مقاومتي برخلاف جاذبه به ويژه آنهايي كه نيازمند خم شدن سر و پيچيدن كل بدن به دور وسيله درماني مانند تاپ بولستر. ثبات پوسچرال و تون عضلاني هنگامي تسهيل ميشوند كه اين پاسخهاي خلاف جاذبه رشد يابند. با درونداد تعادلي زاويه اي كه در طي فعالتهايي با سطحي بي ثبات كه در آن فرصتهايي براي رسيدن و شيف وزن در سطح اتكاي بدن وجود دارد، واكنشهاي تعادلي و تحرك پوسچرال Postural mobilityتسهيل ميشوند.مانند هنگامي كه يك تاپ گلايدري را بازي ميكند.


 

درمان مشكلات پراكسي شامل :

درمان مشكلات ايده سازي

مداخلات براي مشكلات ايده سازي بيشتر به سويي شناختي، در ديدگاه كار درمانگران ميرود. كمك به كودك براي برچسب گذاري اعمال، شناخت خواص اشياء، ربط دادن تجارب قبلي با فعالتهاي حال حاضر، سئوال كردن يا فراهمآوردن اشاراتي براي تسهيل توانايي كودك براي توليد ايده اي جديد.

 


درمان مشكلات برنامه ريزي حركتي

 

مداخلات براي اين مشكلات شامل فراهم آوردن حسهاي تعادلي و عمقي در زمينه فعاليتهايي كه نيازمند پاسخهاي هماهنگ دوطرفه بدني فوقاني يا تحتاني هستند. مانند كشيدن طناب يا تاپ خوردن. فعاليتهايي كه در دامنه هايطولاني از ساده به پيچيده معرفي شوند ،feedback to feed forward dependent tasks ، حركات قرينه به تناوبي، بهترين هستند.


درمان مشكلات ترتيب گذاري طرح ريزي شده ي عمل

مداخلات براي اين مشكلات شامل فراهم آوردن دروندادهاي تعادلي و عمقي و فرصتهايي براي درگير شدن در فعاليتهاي درجه بندي شده كه مطالبات فزاينده فضايي و تمپورال (زماني) دارند.

تقاضاهايfeedback و feedforward با سختي فعاليت همراهي ميكند ، با فعاليتهاي feedback كه آسانتر است (مانندثابت ايستادن و پرتاب دارت به هدف) و فعاليتهاي feed forward كه عموما سخت تر است (مانند تاپ خوردن در تراپز و پرتاب دارت بههدف) . همچنين گستره و سرعت حركات كودك و هدف با پيچيدگي فعاليت ارتباط دارند. فعاليتهاي آسان آنهايي هستند كه هم كودك و هم هدف ثابت هستند و فعاليتهاي سختر آنهايي هستند كه هم هدف و هم كودك سريع حركتميكنند. يك فعاليت فضايي ممكن است با ميزان سرعت وگستردگي حركات كودك درجه بندي شود.

مطالبات تمپورال ممكن است با افزايش سرعت در زمان حركت هدف يا توسط واداركردن كودك به حركت سريعتر ، درجه بنديشود. 

توجه داريد كه گاه در طي يك فعاليت درماني داريم روي چندين جنبه كار ميكنيم حتي اگر نسبت به آنها نا آگاه باشيم. در واقع همپوشاني هاي زيادي وجو دارد كه به ماهيت فرآيند يكپارچگي حسي بر ميگردد.

 

 

رژیم حسی  چیست؟
 

رژیم حسی به اصلاح و تنظیم سیستم عصبی در افراد با اختلالات یکپارچگی حسی می پردازد .

مکن است توجه کرده باشید که کودکان اوتیستیک یا جزو گروه هایپرسنسیتیویتی یا جزو گروه هایپوسنسیتیویتی نسبت به محرک های حسی مختلف هستند . این اختلال معمولا در افراد اوتیسم اتفاق می افتد اما ممکن است در افراد غیر اوتیستیک نیز مشاهده شود .

کاردرمانی برای اصلاح این اختلال بینهایت مفید است اما مسئله این است که درمانهای کاردرمانی گران می باشد و نیازمند چندین هفته درمان و یا چندین ماه یا حتی سال است . شما علاوه بر کاردرمانی می توانید از رژیم حسی در طول روز درمنزل برای کودک اوتیستیک منفعت زیادی ببرید و آن را به والدین آموزش دهید .

رژیم حسی مجموعه ای از تجربیات فردی حسی حرکتی است که در طول روز برای فرد استفاده می شود تا کودک را در سطح خاصی از هوشیاری نگه دارد . این غذاهای حسی مقادیر صحیحی از نیازهای حسی فرد را قبل از اینکه تحریک شود یا رفتارهای نامناسب و ناخواسته از خود نشان دهد ، برای او فراهم می کند . بعضی از فعالیت ها کودک را آرام می کند و بعضی دیگر به او انرژی می بخشد و تحریک کننده است . هر فعالیت روی هر کودکی اثرات خاص خود را دارد .


اما چگونه یک رژیم حسی بخصوص را برای کودک تعیین نمایید ؟

از کتابهای " برنامه هشیاری برای تنظیم خود " همراه با کتاب " کودک ناهمگام " و کتاب " خیلی بلند ، خیلی نورانی ، خیلی سریع ، خیلی محکم " می توانید استفاده کنید برای کمک به این کودکان تا

نیازهای حسی شان را درک کنند و شما را برای برنامه ریزی فعالیتی مناسب برای خودشان یاری نمایند.این کتاب ها کاملا ضروری و لازم هستند تا برنامه های خانه ی کودک را با آنها بتوانید کاملا

تنظیم کنید و توسعه دهید .این کتابها فهرستی از فعالیتهای مختلف هستند که شما را برای رژیم حسی در خانه کمک می نمایند .شما بسیاری از این فعالیتها را کمک کننده خواهید دانست و می

توانید با این فعالیتها تجربیات بخصوصی را برای کودک اوتیستیک مشخص نمایید .


ورزشها :

-  فوتبال
-  بسکت بال                                               
-   رقص
-   اسب سواری                                                  


تمرینات :
-  ترید میل
-  گرفتن توپ در هوا                                                      
-  پیاده روی
-  دویدن
-  قدم زدن
-  دوچرخه سواری


مهارتهای حرکتی ظریف :

- لگو
-  پازل های چوبی
-  نوشتن یکسره کلمات ( در زبان انگلیسی و یا خوشنویسی در فارسی )
-  رنگ آمیزی
-   نقاشی


حس لمس :

-  حمام گرم
-  شستن ماشین
-  نقاشی با گچ
-  پابرهنه راه رفتن
-  نوازش کردن حیوانات
-  نوازش پارچه های مخصوص تهیه شده از پوست حیوانات
-  پیچیدن کودک داخل پتو یا قنداق کردن محکم او
-  بازی با کودکان دیگر


بینایی :
-  سازماندهی فضایی

شنوایی :

-  برنامه های تربیت شنیداری
-  زمزمه کردن یک آواز
-   گفتن کلمات هم قافیه یا شعر ساختن
-   شنیدن صداهای معمولی
-   جلسات بهداشت ( سلامت ) شنیداری


بویایی :

-  رایحه درمانی با روغن های ضروری و لازم برای این کودکان

وستیبولار :
-  توپ CP
-  BOSU
- پریدن با طناب      
-   سرسره ها
-  لی لی کردن
-  تاب خوردن
-  تاب خوردن با تایر
-  معلق بودن در فضا
-  از پله ها بالا و پایین رفتن
-  صندلی گهواره ای
-  عبور از موانع
-  Woggler

خدمات کاردرمانی حسی در کلینیک کاردرمانی آریان

  

 

 

 

 

 

چشایی و دهانی :
-  سس های داغ
-  مکیدن آب نبات های سفت
-  نوشیدن مایعات غلیظ
-   با نی نوشیدن


حس عمقی :
-  مینی ترامپولین
-  Woggler
-  بلند کردن اشیاء سنگین
-  هل دادن اشیاء به سمت بالا
-  تمرینات کششی
-  فرغون
- از میله ها آویزان شدن و رو به جلو رفتن
-  جاروبرقی
-  گردگیری
-  با جاروی دستی جارو کردن
-  شستن و تمیز کردن پنجره ها
-  برف روبی
-  استفاده از چنگک
-  کود دادن به باغچه
-  کندن علفهای هرز باغچه
-  پارو زدن
-  پرتاب اشیاء روی بالش های نرم
-  خردکردن اشیاء
-  انداختن پتو های سنگین روی کودک
-  پیچیدن کودک داخل پتو
-  بغل کردن و محکم بوسیدن کودک
-   پوشیدن لباسهای کشباف


این فعالیتهای حسی بسیار شبیه نیازهای حسی است که او نیاز دارد تا در طول زمان برایش فراهم کنید . اگر چه امیدواریم شدت و بسامد آنها در طول زمان کاهش یابد .

 بیشتر این فعالیتها شامل کارهای روزمره و عادی زندگی افراد است . خب ، این فعالیتها بسیار برای یکپارچگی حسی مفید و کننده هستند . شاید ، این یکی از علت هایی است که خداوند به ما " کار " را داد تا آن را انجام داده و دچار مشکلی نشویم! علاوه بر این کار نظم و مسئولیت پذیری و پاسخگویی را نیز به عنوان یک جایزه به فرد آموزش می دهد .

فقدان بازی های هشیار کننده برای گردش خارج از منزل ، داخل کلاس درس و در هنگام مطالعه برای این افراد وحشت آور است ، پس خانه را بدون آنها ترک نکنید .اما ، اغلب اوقات این افراد به بازی های حسی پرسروصدا نیز احتیاج دارند . هر کودکی زمانهای بیکاری زیادی دارد که با کاهش هوشیاری و دوره هایی از inputهای حسی کوچک آمیخته است .

 

 

 

منابع : خدمات کلینیک

کاردرمانی رژیم حسی

درمان نقايص كنترل وضعيتي


مداخلات براي براي تقويت پاسخهاي وضعيتي با فراهم كردن حسهاي تشديد يافته عمقي و تعادلي جاسازي شده درون زمينه فعاليتهايي كه مكانيسمهاي پوسچرال را به چالش ميكشد، انجام ميشود. با وادار كردن كودك به درگير شدن در فعاليتي در وضعيت دمر و كاركردن برخلاف جاذبه كه حركات خطي را فراهم ميكند،و تاپ خوردن درتاپ گلايدري در حالت دمركهExtension  كل بدن را ايجاد ميكند، Postural Extension مشخص ميشود. Postural Flexion پاسخي است به فعاليتهاي مقاومتي برخلاف جاذبه به ويژه آنهايي كه نيازمند خم شدن سر و پيچيدن كل بدن به دور وسيله درماني مانند تاپ بولستر. ثبات پوسچرال و تون عضلاني هنگامي تسهيل ميشوند كه اين پاسخهاي خلاف جاذبه رشد يابند. با درونداد تعادلي زاويه اي كه در طي فعالتهايي با سطحي بي ثبات كه در آن فرصتهايي براي رسيدن و شيف وزن در سطح اتكاي بدن وجود دارد، واكنشهاي تعادلي و تحرك پوسچرال Postural mobilityتسهيل ميشوند.مانند هنگامي كه يك تاپ گلايدري را بازي ميكند.


 

درمان مشكلات پراكسي شامل :

درمان مشكلات ايده سازي

مداخلات براي مشكلات ايده سازي بيشتر به سويي شناختي، در ديدگاه كار درمانگران ميرود. كمك به كودك براي برچسب گذاري اعمال، شناخت خواص اشياء، ربط دادن تجارب قبلي با فعالتهاي حال حاضر، سئوال كردن يا فراهمآوردن اشاراتي براي تسهيل توانايي كودك براي توليد ايده اي جديد.

 


درمان مشكلات برنامه ريزي حركتي

 

مداخلات براي اين مشكلات شامل فراهم آوردن حسهاي تعادلي و عمقي در زمينه فعاليتهايي كه نيازمند پاسخهاي هماهنگ دوطرفه بدني فوقاني يا تحتاني هستند. مانند كشيدن طناب يا تاپ خوردن. فعاليتهايي كه در دامنه هايطولاني از ساده به پيچيده معرفي شوند ،feedback to feed forward dependent tasks ، حركات قرينه به تناوبي، بهترين هستند.


درمان مشكلات ترتيب گذاري طرح ريزي شده ي عمل

مداخلات براي اين مشكلات شامل فراهم آوردن دروندادهاي تعادلي و عمقي و فرصتهايي براي درگير شدن در فعاليتهاي درجه بندي شده كه مطالبات فزاينده فضايي و تمپورال (زماني) دارند.

تقاضاهايfeedback و feedforward با سختي فعاليت همراهي ميكند ، با فعاليتهاي feedback كه آسانتر است (مانندثابت ايستادن و پرتاب دارت به هدف) و فعاليتهاي feed forward كه عموما سخت تر است (مانند تاپ خوردن در تراپز و پرتاب دارت بههدف) . همچنين گستره و سرعت حركات كودك و هدف با پيچيدگي فعاليت ارتباط دارند. فعاليتهاي آسان آنهايي هستند كه هم كودك و هم هدف ثابت هستند و فعاليتهاي سختر آنهايي هستند كه هم هدف و هم كودك سريع حركتميكنند. يك فعاليت فضايي ممكن است با ميزان سرعت وگستردگي حركات كودك درجه بندي شود.

مطالبات تمپورال ممكن است با افزايش سرعت در زمان حركت هدف يا توسط واداركردن كودك به حركت سريعتر ، درجه بنديشود. 

توجه داريد كه گاه در طي يك فعاليت درماني داريم روي چندين جنبه كار ميكنيم حتي اگر نسبت به آنها نا آگاه باشيم. در واقع همپوشاني هاي زيادي وجو دارد كه به ماهيت فرآيند يكپارچگي حسي بر ميگردد.

 

 

رژیم حسی  چیست؟
 

رژیم حسی به اصلاح و تنظیم سیستم عصبی در افراد با اختلالات یکپارچگی حسی می پردازد .

مکن است توجه کرده باشید که کودکان اوتیستیک یا جزو گروه هایپرسنسیتیویتی یا جزو گروه هایپوسنسیتیویتی نسبت به محرک های حسی مختلف هستند . این اختلال معمولا در افراد اوتیسم اتفاق می افتد اما ممکن است در افراد غیر اوتیستیک نیز مشاهده شود .

کاردرمانی برای اصلاح این اختلال بینهایت مفید است اما مسئله این است که درمانهای کاردرمانی گران می باشد و نیازمند چندین هفته درمان و یا چندین ماه یا حتی سال است . شما علاوه بر کاردرمانی می توانید از رژیم حسی در طول روز درمنزل برای کودک اوتیستیک منفعت زیادی ببرید و آن را به والدین آموزش دهید .

رژیم حسی مجموعه ای از تجربیات فردی حسی حرکتی است که در طول روز برای فرد استفاده می شود تا کودک را در سطح خاصی از هوشیاری نگه دارد . این غذاهای حسی مقادیر صحیحی از نیازهای حسی فرد را قبل از اینکه تحریک شود یا رفتارهای نامناسب و ناخواسته از خود نشان دهد ، برای او فراهم می کند . بعضی از فعالیت ها کودک را آرام می کند و بعضی دیگر به او انرژی می بخشد و تحریک کننده است . هر فعالیت روی هر کودکی اثرات خاص خود را دارد .


اما چگونه یک رژیم حسی بخصوص را برای کودک تعیین نمایید ؟

از کتابهای " برنامه هشیاری برای تنظیم خود " همراه با کتاب " کودک ناهمگام " و کتاب " خیلی بلند ، خیلی نورانی ، خیلی سریع ، خیلی محکم " می توانید استفاده کنید برای کمک به این کودکان تا

نیازهای حسی شان را درک کنند و شما را برای برنامه ریزی فعالیتی مناسب برای خودشان یاری نمایند.این کتاب ها کاملا ضروری و لازم هستند تا برنامه های خانه ی کودک را با آنها بتوانید کاملا

تنظیم کنید و توسعه دهید .این کتابها فهرستی از فعالیتهای مختلف هستند که شما را برای رژیم حسی در خانه کمک می نمایند .شما بسیاری از این فعالیتها را کمک کننده خواهید دانست و می

توانید با این فعالیتها تجربیات بخصوصی را برای کودک اوتیستیک مشخص نمایید .


ورزشها :

-  فوتبال
-  بسکت بال                                               
-   رقص
-   اسب سواری                                                  


تمرینات :
-  ترید میل
-  گرفتن توپ در هوا                                                      
-  پیاده روی
-  دویدن
-  قدم زدن
-  دوچرخه سواری


مهارتهای حرکتی ظریف :

- لگو
-  پازل های چوبی
-  نوشتن یکسره کلمات ( در زبان انگلیسی و یا خوشنویسی در فارسی )
-  رنگ آمیزی
-   نقاشی


حس لمس :

-  حمام گرم
-  شستن ماشین
-  نقاشی با گچ
-  پابرهنه راه رفتن
-  نوازش کردن حیوانات
-  نوازش پارچه های مخصوص تهیه شده از پوست حیوانات
-  پیچیدن کودک داخل پتو یا قنداق کردن محکم او
-  بازی با کودکان دیگر


بینایی :
-  سازماندهی فضایی

شنوایی :

-  برنامه های تربیت شنیداری
-  زمزمه کردن یک آواز
-   گفتن کلمات هم قافیه یا شعر ساختن
-   شنیدن صداهای معمولی
-   جلسات بهداشت ( سلامت ) شنیداری


بویایی :

-  رایحه درمانی با روغن های ضروری و لازم برای این کودکان

وستیبولار :
-  توپ CP
-  BOSU
- پریدن با طناب      
-   سرسره ها
-  لی لی کردن
-  تاب خوردن
-  تاب خوردن با تایر
-  معلق بودن در فضا
-  از پله ها بالا و پایین رفتن
-  صندلی گهواره ای
-  عبور از موانع
-  Woggler

خدمات کاردرمانی حسی در کلینیک کاردرمانی آریان

  

 

 

 

 

 

چشایی و دهانی :
-  سس های داغ
-  مکیدن آب نبات های سفت
-  نوشیدن مایعات غلیظ
-   با نی نوشیدن


حس عمقی :
-  مینی ترامپولین
-  Woggler
-  بلند کردن اشیاء سنگین
-  هل دادن اشیاء به سمت بالا
-  تمرینات کششی
-  فرغون
- از میله ها آویزان شدن و رو به جلو رفتن
-  جاروبرقی
-  گردگیری
-  با جاروی دستی جارو کردن
-  شستن و تمیز کردن پنجره ها
-  برف روبی
-  استفاده از چنگک
-  کود دادن به باغچه
-  کندن علفهای هرز باغچه
-  پارو زدن
-  پرتاب اشیاء روی بالش های نرم
-  خردکردن اشیاء
-  انداختن پتو های سنگین روی کودک
-  پیچیدن کودک داخل پتو
-  بغل کردن و محکم بوسیدن کودک
-   پوشیدن لباسهای کشباف


این فعالیتهای حسی بسیار شبیه نیازهای حسی است که او نیاز دارد تا در طول زمان برایش فراهم کنید . اگر چه امیدواریم شدت و بسامد آنها در طول زمان کاهش یابد .

 بیشتر این فعالیتها شامل کارهای روزمره و عادی زندگی افراد است . خب ، این فعالیتها بسیار برای یکپارچگی حسی مفید و کننده هستند . شاید ، این یکی از علت هایی است که خداوند به ما " کار " را داد تا آن را انجام داده و دچار مشکلی نشویم! علاوه بر این کار نظم و مسئولیت پذیری و پاسخگویی را نیز به عنوان یک جایزه به فرد آموزش می دهد .

فقدان بازی های هشیار کننده برای گردش خارج از منزل ، داخل کلاس درس و در هنگام مطالعه برای این افراد وحشت آور است ، پس خانه را بدون آنها ترک نکنید .اما ، اغلب اوقات این افراد به بازی های حسی پرسروصدا نیز احتیاج دارند . هر کودکی زمانهای بیکاری زیادی دارد که با کاهش هوشیاری و دوره هایی از inputهای حسی کوچک آمیخته است .

 

 

 

منابع : 


خدمات دیگر کلینیک