کاردرمانی چیست ؟

کاردرمانی عبارت است از علم و هنر استفاده از فعالیت های هدفمند؛ به منظور کسب حداکثر میزان استقلال فرد مراجعه کننده، در انجام فعالیت های روزمره زندگی . هدف کاردرمانی بطورکلی جلوگیری از پیشرفت بیماری و باز گرداندن توانایی های از دست رفته جهت بازگشت بیمار به زندگی و سطح فعالیت قبلی است.

 درواقع درمانگر باید از هر فعالیت ،تمرین، کار، روش و راهکاری که میتواند برای بالا بردن میزان استقلال بیمار استفاده کند تا میزان اتکائ فرد مراجع به خانواده یا جامعه کمتر شود . فایده این خدمات آن است که هزینه های زندگی برای او و خانواده اش در آینده بسیار پایین آمده و میتواند با امید و معنای بیشتری به زندگی مستقلانه خود ادامه دهد.

 

 

کاردرمانی کودکان در کلینیک کاردرمانی آریان

 

کاردرمانی در چه بیمارانی خدمات خود را ارائه میدهد؟

کاردرمانی از سن 0 تا 100 سالگی میتواند به هر فردی که دارای یک نوع از انواع ناتوانی باشد , خدمات تخصصی ارائه دهد . به همین منظور دسته بندی سنی مراجعین کاردرمانی بصورت ذیل است :

 • کودکان و نوجوانان
 • بزرگسالان
 • سالمندان

از این رو بحث در مورد انواع خدمات تخصصی کاردرمانی در هر حیطه سنی متفاوت خواهد بود .

 

چه کودکانی نیازمند خدمات کاردرمانی هستند؟

 • کودکان دچار فلج مغزی(CP)
 •  
 • تاًخیر حرکتیMotor Delay 
 •  
 • اختلال هماهنگی رشد(DCD)
 •  
 •  اختلالات وبیماری های عصبی عضلانی (مانند دیستروفی عضلانی،نوروپاتی،میوپاتی)
 •  
 • دررفتگی مادرزادی لگن(CDH)
 •  
 •  تورتیکولی (کج گردنی مادرزادی)
 •  
 • آسیب اعصاب محیطی مانند فلج ارب
 •  
 • نقایص لوله عصبی مانند اسپاینابیفیدا
 •  
 • عوارض حرکتی
 •  
 • بیماریهای متابولیک
 •  
 • کودکان با مشکلات تعادلی وتاخیری
 •  
 • مشکلات قدرت و تحمل عضلانی
 •  
 • کودکانی که به دلیل پوسچر نامناسب یاضعف عضلانی دچارکوتاهی شده اند
 •  
 • کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم
 •  
 • کودکان مبتلا به انواع اختلالات تحصیلی (یادگیری)
 •  
 • اعم از اختلال خواندن(Dyslexia)
 •  
 •  اختلال نوشتن(Dysgraphia)
 •  
 •  اختلال محاسبه( (Dyscalculiaو مشکلات دست خط
 •  
 • کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه
 •  
 • اختلال بیش فعالی کم توجهی (ADHD)
 •  
 • کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با عللی چون اختلالات متابولیسم مادرزادی مانند فنیل  کتونوریا یا
 •  
 • نقایص ژنتیکی( سندرم داون، سندرم لش نیهان،سندرم پرادرویلی،سندرم ویلیامز،سندرم xشکننده و…)
 •  
 • اختلالات یکپارچگی حسی(SID)و رفتارهایی چون حس جویی و اجتناب حسی و…، اختلالات رفتاری مانند(پرخاشگری،لجبازی،بیقراری، وابستگی ،نافرمانی ،رفتارهای منفی و…)
 •  
 • اختلال هماهنگی رشدی
 •  
 • اختلال در مهارتهای دستی(مانند دست نویسی ضعیف)
 •  
 • مشکلات هوشی و کم توانی ذهنی
 •  
 • فوبیا یا ترس شدید
 •  
 • مشکلات ارتباطی اجتماعی
 •  
 • مشکلات اضطرابی و افسردگی
 •  
 • وسواس
 •  
 • کودکان با اعتمادبه نفس پایین
 •  
 • عدم کاربرد یکی از اعضای بدن و انکار عضو و… .

 

روشهای کاردرمانی برای تمامی افراد در بهترین کلینیک تهران

 

اهداف کاردرمانی کودکان شامل چه مواردی است؟

 • تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن، چهار دست و پا رفتن، نشستن، ایستادن، راه رفتن و …) 
 •  تعدیل تون عضلانی
 •  
 • رفع وجلوگیری از بدشکلیهای مفصلی و جسمانی
 •  
 • تسهیل واکنشهای تعادلی وحفاظتی
 •  
 • مهار رفلکسهای غیرطبیعی موجود
 •  
 • مشاوره به والدین دررابطه باوضعیتهای صحیح والگوهای غلط درمان درمنزل
 •  
 • اعمال کشش روی عضلات کوتاه شده
 •  
 • کنترل و یادگیری حرکتی
 •  
 • آموزش مهارتهای روزمره زندگیADL 
 •  
 • بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و درشت
 •  
 • مداخلاتی در جهت تسهیل یکپارچگی حسی و پردازش حواس گوناگون
 •  
 • بهبود مهارت های شناختی (شامل: درک مفاهیم، توجه و تمرکز، حافظه، مهارت های حل مسئله و استدلال، تفکر انتزاعی و کارکردهای اجرایی و …)
 •  
 • بهبود مهارت های ادراکی و حسی (شامل: تصویر بدنی، ادراک بینایی، ادراک شنوایی و لامسه، پراکسیا یا برنامه ریزی حرکتی و …)
 •  
 • بهبود مهارتهای عاطفی (مانند کنترل هیجان)
 •  
 • تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و … )
 •  
 • رفع مشکلات رفتاری(افزایش تحمل کاری و دستور پذیری و کاهش لجبازی و …)
 •  
 • آموزش مهارت های روزمره زندگی
 •  
 • استفاده از بازی در راستای اهداف درمانی
 •  
 • آموزش مهارت های اجتماعی و گروه درمانی
 •  
 • آموزش و مشاوره به خانواده در خصوص کودک و… .

 

 

کاردرمانی جسمی

هدف اصلی کاردرمانی جسمی بهبود سطح عملکرد جسمی و حرکتی ،با در نظر گرفتن سطح آسیب و نوع ضایعه ، با استفاده از تکنیکهای کاردرمانی مناسب خواهد بود. به عنوان مثال نقش کاردرمانی جسمی در یک کودک سی پی یا فلج مغزی پس از ارزیابی و تعیین سطح رشدی حرکتی و توانایی های فعلی وی ،ارتقاء سطوح رشدی تا نیل به حداکثر توانایی ممکن کودک(به عنوان مثال راه رفتن) و استقلال در زمینه ی فعالیت های روزمره زندگی ( مانند غذا خوردن،لباس پوشیدن،توالت رفتن و...)  می باشد.

حیطه های فعالیت کاردرمانی جسمی عبارتند از :

 • بیماریهای نورولوژیک(مغز و اعصاب)کودکان مانند سی پی یا فلج مغزی ، ضربه های مغزی ،هیدروسفالی ، مننگوسل و...
 •  
 • بیماریهای نورولوژیک(مغز و اعصاب)بزرگسالان مانند انواع سکته های مغزی،ضربه های مغزی ، ضایعات نخاعی ، ام اس ، پارکینسون و ....
 •  
 • بیماریهای ارتوپدیک کودکان مانند اقدامات توانبخشی و بازآموزی عضلانی و حسی پس از اعمال جراحی ارتوپدی و یا ناهنجاریهای عضلانی اسکلتی مادرزادی مانند آرترو گریپوز و
 • ....
 • بیماریهای ارتوپدیک بزرگسالان مانند اقدامات توانبخشی و بازآموزی عضلانی و حسی پس از جراحی تاندون و عصب و یا تاندون ترانسفر و ....

 

حیطه های فعالیت کاردرمانی جسمی

برای مشاهده ی ویدئوهای کاردرمانی جسمانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 

لینک 1 ،لینک 2 ، لینک 3 ، لینک 4 ، لینک 5

 خدمات کلینیک

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی چیست ؟

کاردرمانی عبارت است از علم و هنر استفاده از فعالیت های هدفمند؛ به منظور کسب حداکثر میزان استقلال فرد مراجعه کننده، در انجام فعالیت های روزمره زندگی . هدف کاردرمانی بطورکلی جلوگیری از پیشرفت بیماری و باز گرداندن توانایی های از دست رفته جهت بازگشت بیمار به زندگی و سطح فعالیت قبلی است.

 درواقع درمانگر باید از هر فعالیت ،تمرین، کار، روش و راهکاری که میتواند برای بالا بردن میزان استقلال بیمار استفاده کند تا میزان اتکائ فرد مراجع به خانواده یا جامعه کمتر شود . فایده این خدمات آن است که هزینه های زندگی برای او و خانواده اش در آینده بسیار پایین آمده و میتواند با امید و معنای بیشتری به زندگی مستقلانه خود ادامه دهد.

 

 

کاردرمانی کودکان در کلینیک کاردرمانی آریان

 

کاردرمانی در چه بیمارانی خدمات خود را ارائه میدهد؟

کاردرمانی از سن 0 تا 100 سالگی میتواند به هر فردی که دارای یک نوع از انواع ناتوانی باشد , خدمات تخصصی ارائه دهد . به همین منظور دسته بندی سنی مراجعین کاردرمانی بصورت ذیل است :

 • کودکان و نوجوانان
 • بزرگسالان
 • سالمندان

از این رو بحث در مورد انواع خدمات تخصصی کاردرمانی در هر حیطه سنی متفاوت خواهد بود .

 

چه کودکانی نیازمند خدمات کاردرمانی هستند؟

 • کودکان دچار فلج مغزی(CP)
 •  
 • تاًخیر حرکتیMotor Delay 
 •  
 • اختلال هماهنگی رشد(DCD)
 •  
 •  اختلالات وبیماری های عصبی عضلانی (مانند دیستروفی عضلانی،نوروپاتی،میوپاتی)
 •  
 • دررفتگی مادرزادی لگن(CDH)
 •  
 •  تورتیکولی (کج گردنی مادرزادی)
 •  
 • آسیب اعصاب محیطی مانند فلج ارب
 •  
 • نقایص لوله عصبی مانند اسپاینابیفیدا
 •  
 • عوارض حرکتی
 •  
 • بیماریهای متابولیک
 •  
 • کودکان با مشکلات تعادلی وتاخیری
 •  
 • مشکلات قدرت و تحمل عضلانی
 •  
 • کودکانی که به دلیل پوسچر نامناسب یاضعف عضلانی دچارکوتاهی شده اند
 •  
 • کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم
 •  
 • کودکان مبتلا به انواع اختلالات تحصیلی (یادگیری)
 •  
 • اعم از اختلال خواندن(Dyslexia)
 •  
 •  اختلال نوشتن(Dysgraphia)
 •  
 •  اختلال محاسبه( (Dyscalculiaو مشکلات دست خط
 •  
 • کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه
 •  
 • اختلال بیش فعالی کم توجهی (ADHD)
 •  
 • کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با عللی چون اختلالات متابولیسم مادرزادی مانند فنیل  کتونوریا یا
 •  
 • نقایص ژنتیکی( سندرم داون، سندرم لش نیهان،سندرم پرادرویلی،سندرم ویلیامز،سندرم xشکننده و…)
 •  
 • اختلالات یکپارچگی حسی(SID)و رفتارهایی چون حس جویی و اجتناب حسی و…، اختلالات رفتاری مانند(پرخاشگری،لجبازی،بیقراری، وابستگی ،نافرمانی ،رفتارهای منفی و…)
 •  
 • اختلال هماهنگی رشدی
 •  
 • اختلال در مهارتهای دستی(مانند دست نویسی ضعیف)
 •  
 • مشکلات هوشی و کم توانی ذهنی
 •  
 • فوبیا یا ترس شدید
 •  
 • مشکلات ارتباطی اجتماعی
 •  
 • مشکلات اضطرابی و افسردگی
 •  
 • وسواس
 •  
 • کودکان با اعتمادبه نفس پایین
 •  
 • عدم کاربرد یکی از اعضای بدن و انکار عضو و… .

 

روشهای کاردرمانی برای تمامی افراد در بهترین کلینیک تهران

 

اهداف کاردرمانی کودکان شامل چه مواردی است؟

 • تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن، چهار دست و پا رفتن، نشستن، ایستادن، راه رفتن و …) 
 •  تعدیل تون عضلانی
 •  
 • رفع وجلوگیری از بدشکلیهای مفصلی و جسمانی
 •  
 • تسهیل واکنشهای تعادلی وحفاظتی
 •  
 • مهار رفلکسهای غیرطبیعی موجود
 •  
 • مشاوره به والدین دررابطه باوضعیتهای صحیح والگوهای غلط درمان درمنزل
 •  
 • اعمال کشش روی عضلات کوتاه شده
 •  
 • کنترل و یادگیری حرکتی
 •  
 • آموزش مهارتهای روزمره زندگیADL 
 •  
 • بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و درشت
 •  
 • مداخلاتی در جهت تسهیل یکپارچگی حسی و پردازش حواس گوناگون
 •  
 • بهبود مهارت های شناختی (شامل: درک مفاهیم، توجه و تمرکز، حافظه، مهارت های حل مسئله و استدلال، تفکر انتزاعی و کارکردهای اجرایی و …)
 •  
 • بهبود مهارت های ادراکی و حسی (شامل: تصویر بدنی، ادراک بینایی، ادراک شنوایی و لامسه، پراکسیا یا برنامه ریزی حرکتی و …)
 •  
 • بهبود مهارتهای عاطفی (مانند کنترل هیجان)
 •  
 • تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و … )
 •  
 • رفع مشکلات رفتاری(افزایش تحمل کاری و دستور پذیری و کاهش لجبازی و …)
 •  
 • آموزش مهارت های روزمره زندگی
 •  
 • استفاده از بازی در راستای اهداف درمانی
 •  
 • آموزش مهارت های اجتماعی و گروه درمانی
 •  
 • آموزش و مشاوره به خانواده در خصوص کودک و… .

 

 

کاردرمانی جسمی

هدف اصلی کاردرمانی جسمی بهبود سطح عملکرد جسمی و حرکتی ،با در نظر گرفتن سطح آسیب و نوع ضایعه ، با استفاده از تکنیکهای کاردرمانی مناسب خواهد بود. به عنوان مثال نقش کاردرمانی جسمی در یک کودک سی پی یا فلج مغزی پس از ارزیابی و تعیین سطح رشدی حرکتی و توانایی های فعلی وی ،ارتقاء سطوح رشدی تا نیل به حداکثر توانایی ممکن کودک(به عنوان مثال راه رفتن) و استقلال در زمینه ی فعالیت های روزمره زندگی ( مانند غذا خوردن،لباس پوشیدن،توالت رفتن و...)  می باشد.

حیطه های فعالیت کاردرمانی جسمی عبارتند از :

 • بیماریهای نورولوژیک(مغز و اعصاب)کودکان مانند سی پی یا فلج مغزی ، ضربه های مغزی ،هیدروسفالی ، مننگوسل و...
 •  
 • بیماریهای نورولوژیک(مغز و اعصاب)بزرگسالان مانند انواع سکته های مغزی،ضربه های مغزی ، ضایعات نخاعی ، ام اس ، پارکینسون و ....
 •  
 • بیماریهای ارتوپدیک کودکان مانند اقدامات توانبخشی و بازآموزی عضلانی و حسی پس از اعمال جراحی ارتوپدی و یا ناهنجاریهای عضلانی اسکلتی مادرزادی مانند آرترو گریپوز و
 • ....
 • بیماریهای ارتوپدیک بزرگسالان مانند اقدامات توانبخشی و بازآموزی عضلانی و حسی پس از جراحی تاندون و عصب و یا تاندون ترانسفر و ....

 

حیطه های فعالیت کاردرمانی جسمی

برای مشاهده ی ویدئوهای کاردرمانی جسمانی بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

 

لینک 1 ،لینک 2 ، لینک 3 ، لینک 4 ، لینک 5

 


خدمات دیگر کلینیک