اتاق تاریک

Dark room

اتاق تاریک، یکی از انواع ابزارهای درمانی در گروه اختلالات تکاملی  کودکان است. این بخش از کلینیک آریان یکی از زیر شاخه های روش  چند حسی (Multi Sensory) قرار دارد که میتواند کودک را مورد ارزیابی عملکردی  قرار دهدو کودکرا نیز وارد درمان فعال نماید . اتاق تاریک در زمینه ادراک دیداری و شنیداری (کاررکردهای توجه دیداری، حافظه دیداری، ادراک عمق دیداری، هماهنگی چشم و دست، کنترل محیط از راه دور و ....) خدمات خود را ارائه می­دهد. فضای این اتاق به گونه­ای است که با کاهش نور، به طور کامل تاریک می­شود که مزایای زیادی را به دنبال خواهد داشت. کلیه کودکان با مشکلات هوشی، رشدی، اختلالات توجه و تمرکز و ... می­توانند از خدمات این سایت استفاده کنند.

 
اتاق تاریک و فواید استفاده از اتاق تاریک

1)    محدود کردن حواس­ها و جهت دادن به حواس کودک


2)    افزایش توجه کودک به محرک­های دیداری و شنیداری


3)    افزایش درک کودک از بدن خود (body concept) و (Body image)


4)    افزایش تحمل و حس آرامش در کودک


5)    افزایش ادراک عمق در کودک


6)    افزایش حافظه دیداری


7)    بهبود هماهنگی چشم و دست


8)    بهبود و تقویت انواع توجه مانند (Divided attention)، (Shifting attention)، (Selective attention)


9)    بهبود حرکات چشمی (visual Scanning)، تعقیب بینایی و افزایش میدان توجه بینایی


10)  آموزش مفاهیم شناختی اولیه به ویژه با استفاده از بازی سایه ­ها


11)  کاهش رفتارهای تدافعی با فراهم نمودن فضایی که برای کودک هیچ بار معنایی خاصی ندارد.
 


اتاق تاریک کاردرمانی

 

استفاده از وسایل متفاوتی نظیر؛ کامپیوتر، چراغ های رنگی نصب شده بر دیوار، چراغ قوه، نمایشگر در ابعاد بزرگ، دیوارهای سیاه رنگ (حداقل دو دیوار) فیبرهای نوری و غیره فضای جذابی را برای کودک ایجاد می­کند که قبلاً آن را جایی تجربه نکرده است. در این بخش به کودک اجازه داده می­شود تا شرایطی را تجربه کند که هر یک از حواس و یا مهارتها و ناتوانایی­هایش به ترتیب (مجزا) و به تدریج مورد بررسی و در روند بهبود قرار بگیرند. ضمناً اینکه کودک می­تواند مدتی را از محیط پرهیاهو دور بماند و در محیط آرام و جذاب قرار بگیرد. همچنین کودک فعالیت دور از چشمان قضاوت کننده را تجربه می­کند. تمرینات قابل انتقال به والدین در این سایت محدود می­باشد و بیشتر سعی بر آن است که تمرینات مشابه به والدین برای سرعت بخشیدن به روند درمان داده شود.

در ادامه حتما مواردی را در مورد تمرینات و روش های مورد استفاده در این قسمت و مقایسه آن با روش های دیگر ذکر خواهیم نمود.

 


کلمات کلیدی :

کاردرمانی حسی, مرکز کاردرمانی آریان, اتاق تاریک در آریانخدمات کلینیک

اتاق تاریک

اتاق تاریک

Dark room

اتاق تاریک، یکی از انواع ابزارهای درمانی در گروه اختلالات تکاملی  کودکان است. این بخش از کلینیک آریان یکی از زیر شاخه های روش  چند حسی (Multi Sensory) قرار دارد که میتواند کودک را مورد ارزیابی عملکردی  قرار دهدو کودکرا نیز وارد درمان فعال نماید . اتاق تاریک در زمینه ادراک دیداری و شنیداری (کاررکردهای توجه دیداری، حافظه دیداری، ادراک عمق دیداری، هماهنگی چشم و دست، کنترل محیط از راه دور و ....) خدمات خود را ارائه می­دهد. فضای این اتاق به گونه­ای است که با کاهش نور، به طور کامل تاریک می­شود که مزایای زیادی را به دنبال خواهد داشت. کلیه کودکان با مشکلات هوشی، رشدی، اختلالات توجه و تمرکز و ... می­توانند از خدمات این سایت استفاده کنند.

 
اتاق تاریک و فواید استفاده از اتاق تاریک

1)    محدود کردن حواس­ها و جهت دادن به حواس کودک


2)    افزایش توجه کودک به محرک­های دیداری و شنیداری


3)    افزایش درک کودک از بدن خود (body concept) و (Body image)


4)    افزایش تحمل و حس آرامش در کودک


5)    افزایش ادراک عمق در کودک


6)    افزایش حافظه دیداری


7)    بهبود هماهنگی چشم و دست


8)    بهبود و تقویت انواع توجه مانند (Divided attention)، (Shifting attention)، (Selective attention)


9)    بهبود حرکات چشمی (visual Scanning)، تعقیب بینایی و افزایش میدان توجه بینایی


10)  آموزش مفاهیم شناختی اولیه به ویژه با استفاده از بازی سایه ­ها


11)  کاهش رفتارهای تدافعی با فراهم نمودن فضایی که برای کودک هیچ بار معنایی خاصی ندارد.
 


اتاق تاریک کاردرمانی

 

استفاده از وسایل متفاوتی نظیر؛ کامپیوتر، چراغ های رنگی نصب شده بر دیوار، چراغ قوه، نمایشگر در ابعاد بزرگ، دیوارهای سیاه رنگ (حداقل دو دیوار) فیبرهای نوری و غیره فضای جذابی را برای کودک ایجاد می­کند که قبلاً آن را جایی تجربه نکرده است. در این بخش به کودک اجازه داده می­شود تا شرایطی را تجربه کند که هر یک از حواس و یا مهارتها و ناتوانایی­هایش به ترتیب (مجزا) و به تدریج مورد بررسی و در روند بهبود قرار بگیرند. ضمناً اینکه کودک می­تواند مدتی را از محیط پرهیاهو دور بماند و در محیط آرام و جذاب قرار بگیرد. همچنین کودک فعالیت دور از چشمان قضاوت کننده را تجربه می­کند. تمرینات قابل انتقال به والدین در این سایت محدود می­باشد و بیشتر سعی بر آن است که تمرینات مشابه به والدین برای سرعت بخشیدن به روند درمان داده شود.

در ادامه حتما مواردی را در مورد تمرینات و روش های مورد استفاده در این قسمت و مقایسه آن با روش های دیگر ذکر خواهیم نمود.

 


کلمات کلیدی :

کاردرمانی حسی, مرکز کاردرمانی آریان, اتاق تاریک در آریان


خدمات دیگر کلینیک