پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ : بازگشت به بخش سوالات

سوال :
کلینیک کاردرمانی کودکان آریان چه خدماتی را به بیماران ارائه می دهد ؟
پاسخ :

مرکز کاردرمانی آریان با هدف گذاری خدمات تخصصی خود در حیطه کودکان و نوجوانان, فعالیت خود را اینگونه آغاز نموده است.

کاردرمانی جسمانی

کاردرمانی آموزشی و شناختی

بازی درمانی

گفتاردرمانی و آسیب شناسی زبان

برنامه جامع تقویت ادراک دیداری و شنیداری

اتاق تاریک (درک و پردازش حس بینایی)

تحریکات حسی درجه بندی شده ( اتاق حس لامسه )

مشاوره انفرادی و گروهی

خانواده درمانی

ارزیابی و سنجش جامع عملکرد اجرایی مغز در کودکان توسط آزمون های معتبر

ارزیابی و سنجش کیفیت رشد از جنبه های مختلف ،سنجش هوش و استعداد و انواع اختلالات در کودکان موسیقی درمانی و هنردرمانی

دستگاه های فناوری عصب شناختی

بیوفیدبک

نوروفیدبک

AVS

TMS

 

  روش های درمانی مورد استفاده در کلینیک کاردرمانی آریان :

 

روش یکپارچگی حسی( SENSORY INTEGRATION)

روش آموزش شناختی

روش بازی درمانی فلورتایم

روش آموزشی مونته سوری

رفتاردرمانی شناختی (CBT)

روش های توانبخشی عصبی_شناختی به روز

رویکرد تقویت عملکرد اجرایی مغز

انواع روش های تسهیل مراحل رشدی(رود،بوبت،کنترل حرکتی ،رویکرد پویا)

روش های به روز کنترل حرکتی اندام فوقانی (CIMT_HABIT)

آموزش تخصصی مهارت های روزمره زندگی  (ADL)

انواع روش های بروز گفتار درمانی

(PECS_NEUROLINGUISTICTHEORY OF MIND)

وروش های دیگری که ما در جلسه ارزیابی برای بیمار تجویز میکنیم.