این ویدئو روند کاردرمانی برای کودکان مبتلا به اوتیسم را نشان می دهد. در مرکز کاردرمانی و توانبخشی آریان, خدمات کاردرمانی ذهنی, کاردرمانی جسمی, بازی درمانی, گفتاردرمانی, موسیقی درمانی, ماساژدرمانی و .... توسط متخصصین باسابقه برای بهبود کودکان اوتیستیک ارائه می شود.البته انتخاب روش های درمانی برای کاردرمانی کودکان اوتیسم مبتنی بر ارزیابی های دقیق خواهد بود .