این ویدئو تمریناتی برای بهبود اختلال یکپارچگی کودکان در خانه را نشان می دهد. کلینیک کاردرمانی و توانبخشی آریان خدمات کاردرمانی جسمی و ماساژدرمانی و .... را برای بهبود این اختلال در کودکان مبتلا توسط متخصصین مجرب ارائه می دهد.در این ویدیو نمونه ای از روش یکپارچگی حسی در کودکان اوتیسم به نمایش گذاشته شده است.در کلینیک کاردرمانی آریان با توجه به ارزیابی های دقیق در جلسه اول روش مخصوص به کودک شما با عنوان برنامه جامع یکپارچگی حسی درنظر گرفته خواهد شد.