این ویدئو روند گفتاردرمانی و تمرین را در یک کودک مبتلا به اوتیسم نشان می دهد. مرکز کاردرمانی و توانبخشی آریان با ارائه ی خدمات کاردرمانی ذهنی٬ کاردرمانی جسمی٬ بازی درمانی٬ گفتاردرمانی٬ ماساژدرمانی و ........ توسط متخصصین و کاردرمانگران مجرب پذیرای کودکان و نوجوانان مبتلا به اوتیسم می باشد.فرآیند گفتاردرمانی یک فرآیند پیچیده است که باتوجه به اهمیت ارتباط و گفتار باید پس از تشخیص اولیه اوتیسم ،حتما بیمار توسط یک گفتاردرمانگر تخصصی حیطه اوتیسم مورد بررسی قرار بگیرد.ذات اختلال اوتیسم طوری است که گفتاردرمانگرانی میتوانند در این اختلال موفق شوند که بتوانند رابطه خوبی با بیمار برقرار بکنند.درواقع ارتباط درمانی همیشه قبل از گفتاردرمانی است.بنابراین دقیقا همانند کاردرمانی برقراری ارتباط درمانی با بیمار ،دراینجا هم باید با بیمار ابتدا ارتباط برقرار کرد و پس از آن ارزیابی های دقیق گفتاردرمانی را انجام داد.