در این ویدیو تمرینات کاردرمانی در نوزادان به نمایش درآمده است.کاردرمانگران برحسب اطلاعات دقیق که از وضعیت روحی و روانی و حرکتی نوزادان دارند بهترین گزینه برای درمان توانبخشی نوزادان دارای مشکلات رشدی می باشند.