دراین ویدیو شما نمونه ای از تمرینات کاردرمانی جسمانی و حسی سندروم داون را مشاهده میکنید