در این ویدیو درمورد بهبودی اوتیسم درکاردرمانی صحبت شده است.