دراین ویدیو داستان زندگی کودک اوتیسم و کاردرمانی آورده شده است که مشخص میکند که کودک اوتیسم چگونه تشخیص داده شده و چه علایمی داشته است.لزوم ارجاع این گونه کودکان به کاردرمانی برکسی پوشیده نیست و امروزه ارجاع به کاردرمانی در راس ارجاعات کودکان اوتیسم قرار دارد.