در این  ویدیو نمونه ای از تمرین روش پی آر تی در اوتیم که نوعی بازی درمانی  برای شروع گفتاردرمانی می باشد آموزش داده شده است.