این ویدئوی آموزشی درمورد اهمیت توجه به کودکان اوتیسم است  . طبق آمار کمیته ی توانبخشی وزارت بهداشت از از هر ۶۰ تا ۷۰ تولد زنده در دنیا، یک نفر مبتلا به اوتیسم است. این اختلال که در پسران شایع‌تر از دختران است بر رشد طبیعی مغز تأثیر می‌گذارد و باعث اختلال در ارتباطات کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به بازی، میشود. این ویدئو درمورد این اختلال، رفتارهای خود آزارانه و پرخاشگری توضیح میدهدکه ممکن است در حواس پنجگانه(بینایی، شنوایی، بساوایی، بویایی و چشایی)اختلال ایجاد کند. به عبارتی میتوان هستهٔ مرکزی اختلال اوتیسم را اختلال در ارتباط است. توضیحات بیشتر را میتوانید در این ویدئو مشاهده کنید .