کودکان اوتیسم، ناشناخته‌های بسیاری دارند. نحوه رفتار با آنها و رفتارهای اطرافیان روی رشد اجتماعی آنها تاثیر بسیاری می‌گذارد. این کلیپ از صحبت‌های یک مادر کودک اوتیسم است که تجربه ها و روند برخورد اطرافیان را توضیح میدهد که باعث دلگرمی مادران دیگر خواهد بود. او راه های ارتباط برقرار کردن با کودکان را بطور ساده بیان میکند و با استفاده از تجربیات خود با کودکش سعی در تسهیل روابط خانواده ها با کودکان خود دارد . این توضیحات میتواند به خانواده ها کمک کند که با کودکانشان روابط موثرتری داشته باشند.