در این ویدئو شما مشاهده میکنید که یک زوج به مدارس و کلینیک های کاردرمانی رفته اند و در مورد ابزارهای کاردرمانی که در کلینیک ها مورد استفاده قرار میگیرد صحبت میکنند. مانند نوشتن ،استفاده از مارکر و استفاده از توپ های تعادلی و... 

این ویدئو همه ی روش هایی که در کاردرمانی برای انواع اختلالات مخصوصا اوتیسم نشان میدهند. اوتیسم نوهی اختلال رشدی فراگیر است که طیف گسترده ای از اختلالات را در برمیگیرد . برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب