در این ویدیو تمریناتی برای کودکان مبتلا به فلج مغزی (cp) بیان میشود . خانواده این کودک می خواهند به ما کمک کنند تا پیشنهادات درمانی را برای کمک به کودکانی مثل او در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شود.

کلینیک های کاردرمانی تمامی تکنیک ها را برای کاهش سختی ، تشویق قدرت و کنترل بررسی مینمایند.